söndag 2 oktober 2016

Ett sinne i taget koncentreras

I torsdags rapporterade Vetenskapsradion något som känns som en självklarhet, nämligen att när vi t ex koncentrerar oss på att läsa inte längre är lika uppmärksamma på vad vi hör.

Det är forskning från Linköpings universitet som visat i magnetkamera att när hjärnan jobbar med att lösa ett problem kan dämpas samtidigt störande ljud, så att ögat kan fokusera på det en ser.  Forskarna lät några ungdomar lösa visuella problem samtidigt som de blev utsatta för störande ljud och som en magnetkamera visade hur deras hjärnor arbetade när försökspersonerna skulle koncentrera sig. De kunde då bevittna hur hjärnan då prioriterar ett sinne i taget. När det visuella problemet skulle lösas dämpar hjärnan därför  aktiviteten i hörselcentrum för att fokusera på synen. Hjärnan visade sig också utöver att dämpa intrycken utifrån även tystar vårt inre också:
Det har gått upp ett ljus om hur viktigt
det är att fokusera ett sinne i taget!
– Det är till och med så att delar av känslohjärnan [det s. k. limbiska systemet] också dämpas när vi koncentrerar oss. För att skydda sig så stänger hjärnan av andra delar oavsett om det handlar externa saker som ljud eller det emotionella [genomgående mina kursiveringar], säger Jerker Rönnberg professor i psykologi vid Linköpings universitet till Vetenskapsradion.
"Det är inte bara hörseln som kan dämpas. Även om de inte testade det omvända scenariot är Jerker Rönnberg övertygad att hjärnan kan dämpa det visuella intrycken för att lyssna bättre.
Att när vi till exempel samtidigt pratar i telefon som vi kör bil så dämpar hjärnan det visuella för att koncentrera sig på det vi hör.
– Man kan lätt förstå att det kan bli katastrofalt, om du ser men ändå inte ser. Det kräver så pass mycket koncentration för att prata med någon på ett vettigt sätt, att det kommer dämpa allt annat och i det här fallet synintryck".
Det är alltså största anledningen till att fokusera på en sak i taget

Inga kommentarer: