måndag 25 januari 2016

Immunterapi mot cancer

Nu ska jag berätta mer om hur Nano-medicin, som stärker kroppen eget immunförsvar förhoppningsvis ska kunna spränga bort cancer.
Alla bilder lånade ur Illustrerad Vetenskap
Det var Illustrerad Vetenskap som 8 januari  rapporterade om alla nya ämnen, som stärker just kroppens eget immunförsvar och som fått samlingsnamnet immunterapi. De "stärker patientens immunförsvar så att kroppen på egen hand kan eliminera tumörer. [Genomgående mina kursiveringar.] Redan nu har läkare botat patienter med bland annat cancer i blodet med de nya smarta behandlingsformerna – och i ett exempel försvann en centimeter stor tumör av melanom på några få veckor.
Immunterapi riktar sig, till skillnad mot cellgifter och strålning, inte mot cancercellerna. I stället stimulerar behandlingen immunförsvaret, så att kroppen på egen hand kan bekämpa cancercellerna. I teorin borde immunförsvaret kunna döda cancerceller utan hjälp, precis som det gör med fientliga bakterier och virus. Men cancerceller är mycket svårare att övervinna eftersom de försvarar sig mot angrepp av immunförsvaret på flera sätt. Immunterapi avväpnar cancercellerna så att kroppens soldater kan döda dem på ett effektivt sätt.
Kroppen lär sig att känna igen cancer. En av de mest använda formerna av immunterapi kallas T-cellterapi. T-celler är en viktig del av immunförsvaret och har många olika uppgifter, bland annat att känna igen och döda cancerceller. I T-cellterapin hittar läkarna de T-celler hos patienten som är bäst för att förstöra cancern, kopierar dessa till en armé på flera miljarder och spritar in dem i patienten. Den strategin har räddat många liv.
Långt framskriden cancer försvinner. 2013 testade Michal Besser från Tel Aviv University i Israel T-cellterapi på 57 patienter med avancerad melanom. Tre år senare var cancertumörerna markant mindre hos 40 procent av dem och hos nio procent försvann alla spår av cancern. Även cancer i tarmarna kan botas med T-cellterapi. Det visade kinesiska forskare från The Affiliated Hospital of Gui­yang Medical College under 2015. Två år efter behandlingen var 56 procent av patienterna fortfarande i livet medan bland dem i kontrollgruppen, som inte hade fått immunterapi, var det bara 18 procent som överlevde.
T-celler kan även få hjälp med så kallade monoklonala antikroppar som binder sig till ett visst ställa på T-cellernaAntikropparna fungerar som en skyddande beläggning på T-cellerna så att cancerceller inte kan försvaga dem. Många nya lovande former av immunterapi är på väg och gör att läkarna hoppas på att snart kunna slå tillbaka hårt och effektivt på alla slags cancertyper." Det händer mycket inom just cancerforskning nu m a o!


Inga kommentarer: