lördag 16 januari 2016

Hotade konstnärer, författare o journalister ofta hjälplösa

De senaste dagarna har hoten mot journalister uppmärksammats i media. Jag tycker att tystnaden om dem är oerhört skrämmande, men än värre är det faktiskt för många hotade konstnärer och författare. Ifjol inleddes nämligen ett helt samarbete mot dessa hot mellan  KRO/KIF, där jag varit aktiv under flera år, Författarförbundet och Svenska PEN). 
Samarbetet fick en del publicitet i våras, men jag tror tyvärr inte att det fick särskilt stort genomslag i vanlig media.. Eftersom jag är insatt och dessutom skulle vilja definiera mig själv som en nyhetsberoende är jag väldigt osäker på om allmänheten verkligen fått någon som helst insikt i hur illa det ser ut för de utsatta grupperna, vilket jag ser som djupt oroande. 
Bild av Rebecka Bohlin ur DN

Rebecka Bohlin skriver i gårdagens DN bl a att frilansare (och i o f s också journalister på små tidningar) saknar hjälp till skydd mot hot från en stark arbetsgivare och det gör ju även, i än högre grad, hotade författare och konstnärer. Dessutom är det inte ovanligt att polisen bara skrattar bort de hot som konstnärer (som jag förstås känner bäst till) fått och anmäler och inte ens utreder dem.
Bild lånad ur Konstnären

Jag blir faktiskt lite stolt när jag upptäcker att en av få artiklar i normal media om hoten finns i ÖP och är skriven av den jamska författaren Elin Olofsson. Jag måste också dela ett fantastiskt citat därifrån som visar på vikten av att alla dessa hot verkligen uppmärksammas så att alla  blir medvetna om dem: "Att acceptera hot mot konstnärer och författare [är] ju att spränga sönder den grund vår civilisation vilar på – och det alldeles oavsett vad man tycker om de enskilda verken." Steget är  inte långt till de hotade journalister, som nu kämpar om uppmärksamhet i media. Också för författare och konstnärer vill jag verkligen försöka göra mitt för att uppmärksamma att problemen är så stora och gömda inom alltför många fält. Vi måste få slut på hoten för de hotar också hela samhället!

Inga kommentarer: