måndag 20 oktober 2014

Spaljéring av fruktträd

Så här bra blev det med äppel-och päronspaljén jag fått hjälp av Maja och pappa att göra. Jag inspirerades av den vackra äppelspaljén på Mandelmanns trädgårdar att göra den,
Jag läser dessutom i en fantastisk artikel att "I mitten på 1800-talet blev det i Sverige populärt att forma och spaljera fruktträd. Traditionen var stark en bit in på 1900-talet men verkar nu vara på väg att försvinna, förmodligen för att träden anses vara svåra och tidsödande att sköta. Det finns dock många fördelar med fruktträdsspaljéer. Spaljerade träd ger en stor mängd fin frukt och tar mindre plats. Placeras spaljén längs en vägg eller mur får man ett gynnsammare odlingsklimat, [min kursivering] vilket gör att vi ända upp i Stockholmstrakten kan odla persika och aprikos i söderläge."
Inte undra på att jag genast ville veta mer alltså. Eftersom jag inte vill skugga den plats där jag
tänker sätta pallkragarna kommer jag bara spaljera den ena sidan av gången och inte göra tak. Vi började att sätta upp fyra träkäppar, mellan träden och på var sida om det första och sista. I höjd med
de grenar som skulle spaljeras spändes så tre spänntrådar upp mellan träkäpparna, som fästes
där med märlor.
Pappa och Maja planerar dagens fortsatta jobb
Sedan sattes spänntråd i märlorna på ett avstånd som passade hur trädens grenar är placerade.
Så var det dags att binda trädens grenar försiktigt efter spänntrådarna utan att skada dem. Till äldre träd används tyngder för att tynga ned grenarna innan, men för min del är träden så unga att de bara var att böja ned och binda fast.
Eftersom träden är så unga behövde inga tyngder sättas på
grenarna, utan de var bara att böja efter spänntrådarna. Så
var det bara att binda upp dem där med jutesnöre
Till det använde vi jutesnöre, men det går även bra med rep och snören i andra naturmaterial som t ex bast. Detta eftersom de är mjuka, böjbara och därför skonsamma för uppbindningen.
Jutesnöre för trädgårdsbruk är biologiskt nedbrytbart
och skadar inte grenarna som konstgjort material skulle göra
"Arbetet med en spaljé består av pincering på våren samt beskärning av skott på vintern. Därtill kommer eventuell bindning för att styra trädet vid uppbyggnad av spaljén. Pincering innebär att man på våren och sommaren nyper av det yttersta bladparet på nytillväxten. På vintern klipps skotten in så att bara 3-4 knoppar återstår. ---  Landskapsarkitekt Christina Ilminge har i sin bok Bevara och sköta en gammal trädgård utförliga beskrivningar på hur träden ska beskäras och vilka olika former som passar. Tveka inte att föra detta hantverk vidare, det är inte så svårt som det först kan verka!" råder Förbundet för evenska koloniträdgårdear  så den ska jag försöka skaffa!
På ändarna böjdes grenarna runt pålarna och bands
efter banden.Det blir snyggt och påminner om hur
man i midsommartid lövar bron e dyl.
"Spaljéträd är ett smart sätt att odla din egen frukt på en liten yta. Att ett spaljéträd dessutom blir vackert och kan klä in en annars kal och ful vägg förhöjer ytterligare spaljéträdens värde.  Spaljéträd ger fina skördar på liten yta Ett spaljerat fruktträd, eller spaljéträd som det kallas, tar nästan ingen plats i trädgården. En liten vägg att spaljera det mot räcker bra och om du inte skulle ha det så går det även bra att spaljera mot ett staket eller liknande. --- Ett spaljéträd kan ge förvånansvärt stora skördar, men är inte bara nyttiga utan är även vackra att se på. Rätt beskuret blir ditt spaljéträd en prydnad för hela din trädgård. Med beskärning styr du ditt spaljéträd så att det följer spaljén och väggen och får den fina formen."skriver Blomsterlandet.

Läs gärna mer om spaljéring här och här!

Inga kommentarer: