tisdag 7 oktober 2014

Muskler mot depression

Läser i Svenska Dagbladet om hur våra muskler skyddar oss från depression, precis som konditionsträning i ungdomen också tidigare rapporterats kunna minska just depression.

Forskare vid Karolinska institutet har nu hittat förklaringen till varför det fungerar så. Forskarna fann att muskulösa möss har högre nivåer av ett enzym, som lustigt nog i sammanhanget, heter KAT i musklerna. Det visade sig att just när musklerna arbetar bryter detta enzym ner och renar blodet från ett ämne, kynurenin, som bildas vid stress och som är skadligt för hjärnan.
En vältränad kvinna är inte bara en kropp.
Den visar att hon jobbar hårt, det kan inga
pengar köpa. Det visar att hon är hängiven,
disciplinerad, har självrespekt, pondus, tålamod,
gillar det hon gör och är passionerad. Därför
tycker  jag att det är attraktivt.

Bild lånad från www.pinterest.com
– Vår hypotes var att musklerna tillverkar ett ämne som har en välgörande effekt på hjärnan. Men vi fann egentligen det rakt motsatta: vältränade muskler tillverkar ett enzym som renar kroppen från skadliga ämnen, säger Jorge Ruas, forskargruppledaren bakom studien som publiceras i den välrenommerade tidskriften Cell.  Musklerna verkar alltså ha en filtrerande effekt som, om den aktiveras, kan skydda hjärnan från sådant som skadar den och gör den sjuk. Musklernas funktion i det här sammanhanget påminner alltså om njurens eller leverns, säger Ruas,  

 – Vi vet egentligen inte vad depression är, rent neurobiologiskt, säger Mia Lindskog, forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska institutet
I vår studie har vi bidragit med en pusselbit till den beskrivningen och vi har en förklaring till vad som sker biokemiskt när motion skyddar hjärnan från att skadas vid stress. Det är sedan tidigare känt att proteinet PGC-1a1 [uttalas PGC-1alfa1] ökar i musklerna och stärker dem vid fysisk aktivitet. Forskarna har använt sig av en framavlad mus med höga nivåer av PGC-1a1 i musklerna; dessa möss föds s a s med vältränade muskler.
Forskarna upptäckte att möss med högre nivåer av PGC-1a1 i musklerna också hade högre nivåer av enzymet KAT, som bryter ner kynurenin, som alltså bildas vid stress, till att bli kynureninsyra, en substans som inte kan gå över från blodet till hjärnan! Den exakta funktionen av kynurenin är inte känd, men det har beskrivits hur höga nivåer av kynurenin har kunnat uppmätas hos patienter med psykisk sjukdom.  I den nu aktuella studien visade forskarna att när vanliga möss fick kynurenin, då fick de också ett deprimerat beteende, medan möss med ökade nivåer PGC-1a1  inte påverkades. I nästa led lyckades forskarna ringa in att PGC-1a1 aktiverar transkriptionsfaktorn PPAR, och detta leder till ökade nivåer av KAT, som alltså omvandlar det där skadliga till ett ämne som inte kan nå hjärnan. Inte lätt att hänga med i alla led här...)
Jorge Ruas på bild lånad från KI
– Det är möjligt att det här öppnar för en ny farmakologisk princip vid behandling av depression. Möjligen kan man försöka påverka funktioner i musklerna i stället för funktioner i hjärnan, säger Jorge Ruas [mina kursiveringar.]

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna och ett folkhälsoproblem världen över. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar antalet drabbade till 350 miljoner människor. Forskarna ser nu framför sig en ny princip för att behandla depression. En behandling som påverkar musklerna, istället för hjärnan, som istället alltså påverkas av just musklerna.  

Träning används ofta som behandling mot depression., men också mot stress. Den som tränar regelbundet löper inte bara mindre risk att bli deprimerad, utan träningen gör det också lättare att tillfriskna igen. Kom nu inte och påstå att hjärnan är ointressant; tänk bara på Nobelpriset i fysiologi som presenterades igår!

Inga kommentarer: