tisdag 30 september 2014

Yoga på hjärnan

Att yoga är bra för oss vet ni säkert redan, men nu ska ni få se något riktigt häftigt; så här ser vår hjärna ut när vi gör yoga enligt yogainternational.com, som jag lånat både bild och artikel ifrån:
bild lånad från yogainternational.com
"Det här är din hjärna på yoga av Kathryn Heagberg 15 januari 15, 2014
Vi vet väl alla att yoga gör under med våra sinnen. Även nybörjare på asana [yoga-positioner för kroppen], pranayama [andningsövningar inom yoga] och meditation berättar att de känner en ökad mental stabilitet och klarhet under och efter övningarna. Tack vare de sofistikerade brain imaging teknologierna att avbilda hjärnan som finns inom neurovetenskapen bevisas nu vad lärare och utövare har vetat i åratal - att yoga och meditation bokstavligt talat kan förändra din hjärna.
Men exakt vad är det som pågår där uppe? Titta där inne - en grundläggande förståelse för hjärnans anatomi och funktion kan vara praktiskt som karta för den inre resan. Frontalloben har hand om våra högre kognitiva funktioner, som planering, urskiljning, abstrakt tänkande, personlighet och beteende [att tänka, känna och lära]. Bihar-Skolan menar att andningsövningarna kapalabhati "renar frontalloben” genom att de föryngrande effekterna de har på just frontalloben.
Storhjärnan [som består av de två hjärnhalvorna] är känd som där vårt medvetande finns och det är de[n] största delen[-arna] av hjärnan. Den är uppdelad i höger och vänster hemisfär. På det fysiska planet kontrollerar höger hemisfär vänster kroppshalva och vice versa. På det subtila planet är ida nadi (månens energi) förbunden med höger hjärnhalva medan pingala nadi (solens energi) är förbunden med vänster hjärnhalva.
Hypofysen är förbunden till det sjätte eller ajna, chakra. Ajna betyder bokstavligt kommandocentral. Den främre delen av frontalloben, prefrontal cortex, är den mest utvecklade delen av hjärnan som ansvarar för förmågor som koncentration, lycka, kreativitet, och rationellt tänkande. Studier med EEG har visat att meditation stärker kommunikationen mellan prefrontala barken och andra delar av hjärnan.
underbar bild av lotusställningen i soluppgång
med händerna i mottagande om-position
lånad från http://lacunaloft.com
Fast den är liten som en ärta är Hypofysen det endokrina systemets huvudsakliga körtel, som producerar och fördelar hormoner som styr tillväxt, ämnesomsättningen och andra hormoners funktion.
Neurotransmittorer [Signalsubstanser] fungerar som hjärnans kemiska budbärare, som återutsänder information mellan nervcellerna. Neurologiska problem beror ofta på att Neurotransmittorerna inte fungerar som de ska - t ex att för låga nivåer av den neurotransmittor som kallas GABA kan innebära depression och ångest. Nya studier visar att ett samband mellan regelbundna yoga-övningar ökar GABA-nivåerna.
Hjärnstammen, som binder samman  hjärnan och ryggmärgen har en avgörande roll för matsmältning, hjärtfrekvens och bukandning. Neuroner funna i hjärnstammen skickar nervimpulser till diafragman, vilket gör att den drar ihop sig, så att vi börjar andas.  I en studie gjord 2010 fann man att de som meditaterade 30 minuter om dagen under åtta veckor fick mindre grå materia i amygdalan - vilket brukar sammankopplas med rädsla och ångest. Cerebellum, eller lillhjärnan, kontrollerar balansen, musklernas kooordination, reflexer och rörelse, Asana [de kroppsliga yoga-positionerna] vore omöjliga utan lillhjärnan,
Det limbiska systemet  består av strukturer som gäller  minnet och känslorna, som hippocampus, amygdala, thalamus och hypothalamus. En studie från 2010 upptäckte att personer som  mediterat i 30 minuter om dagen i åtta veckor hade  reducerat den grå materian i amygdala, som sammankopplas med rädsla och ångest, medan den grå materian i hippocampus som spelar en viktig roll in formerandet av minnet ökade.
Syncentrum i nackloben eller occipitalloben, som den också kallas, är centret för syninformation i hjärnan och den hjälper dig att följa det som syns i yogaklassen. Du kan också tacka temporalloben eller tinningsloben för möjligheten att förstå hur du ska göra dina Asana, när det förklaras för dig. Det det är nämligen ansvarigt för hörselintrycken.
Hjässloben associeras md rörelserna av våra lemmar, förståelsen av tal och känslan av smärta. Enligt en studie som publicerades i the Journal of Neuroscience i april 2011, visade skanningar av denna hjärndel att Mindfulness och meditation dramatiskt minskar känslan av smärta t o m mer än van morfin kan åstadkomma!
Kroppens chakran på bild
lånad från www.edborg.se
OM Kathryn Heagberg/Kat Hegberg  är tidigare redaktionschef på Yoga International, som för närvarande bor, prakticerar och undervisar i Portland, OregonKat började undervisa 2005, och har avslutat Himalayan Institute's 500-timmars lärarträning, flera 200-timmars lraraträning, inkl. de om Alignment-Based Vinyasa, Alignment-Based Hatha, and Anusara YogaKat har också studerat ParaYoga-traditionen. Hon har också slutfört Prenatal teacher training med Sue Elkind, liksom doula träning vid Birthingway College of Midwifery. Hon uppskattar särskilt att nörda runt om anatomi, filosofi och Sanskrit, och slutför för tillfället en studie i engelsk litteratur."

Inga kommentarer: