onsdag 17 september 2014

Ekologiskt lockande och vitaminrikast!

Föga överraskande rapporterades det i somras i radion att det är mer vitaminer i ekologisk mat. "Ekologiskt odlad mat innehåller fler nyttiga ämnen och färre rester av bekämpningsmedel än mat som inte är ekologisk. De slutsatserna dras i en stor analys av vetenskapliga artiklar. Det här går emot tidigare sammanställningar som tytt på att det inte finns några betydande skillnader. --- Men nu kommer det senaste budet i form av en sammanställning av tillgänglig forskning i ämnet.  Det är den största sammanställningen hittills [min kursivering] av vetenskapliga artiklar som handlar om innehållet i ekologiskt odlad mat.  Forskarna har bland annat kommit fram till att den innehåller högre halter av antioxidanter som ingår i olika vitaminer, lägre halter av giftiga ämnen som kadmium och rester av bekämpningsmedel.  Men de såg också att den ekologiska maten också innehöll mindre av andra näringämnen som proteiner", vilket jag personligen tycker är väldigt konstigt..
Axel Mie, som forskar om hälsoeffekter av just ekologisk mat på Karolinska institutet tycker att studien är bra och säger till Sveriges radio:
– Jag tycker att den är transparent och välgjord, även om han tycker att studien har lyckats visa att det finns skillnader mellan ekologisk och icke-ekologisk mat, menar han dock att vi måste ta reda på mer för att verkligen kunna dra tydliga slutsatser om hälsoeffekterna på oss människor.
– Det vi egentligen behöver för att kunna uttala oss om vad som är mer hälsosamt är studier om hur maten påverkar organismer och inte hur maten är sammansatt, säger Mie slutligen.
Enligt ABC-nytt visade ett 20-tal lantbrukare från ABC-området intresse för att lägga om sin produktion, enligt organisationen KRAV i slutet av juli. Det är en kraftig uppgång jämfört med tidigare år.
Lantbrukaren Mats WennbergÄrentuna Prästgård norr om Uppsala, planerar för 9000 höns som ska värpa KRAV-märkta ägg fr o med nästa höst.  
– Jag tror det är framtiden helt enkelt, med tanke på vad folk efterfrågar idag, säger han till  ABC-nytt.
"Vi köper allt mer ekologiska och KRAVmärkta produkter samtidigt som produktionen halkar efter. Obalansen leder till brist på varor som ägg och griskött i butikerna. Men nu verkar en vändning vara på väg."
– Konsumtionen ökar snabbt och beräknas växa med 30 % i år. Nu finns det en marknad som lockar många lantbrukare att lägga om, säger Johan Cejie försäljningschef på organisationen KRAV.
För att Ärentuna Prästgård ska bli KRAV-certiferad måste hönsen matas med ekologiskt foder, kunna röra sitt fritt och få värpa i naturlig takt. Satsningen kräver en investering på ca 12 miljoner kronor - något som väcker oro men också framtidstro hos lantbrukaren Mats Wennberg.
– Man måste våga förlora, annars kan man inte vinna någonting, säger han till ABC-nytt.  Men här känns det som att det kan gå vägen, annars skulle jag aldrig göra detta!

Inga kommentarer: