fredag 1 april 2011

Att spela instrument ger smarta barn

Hjärnforskaren Torkel Klingberg, verksam vid Stockholm Brain Institute, som även är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet har funnit att arbetsminnet kan faktiskt tränas upp hos alla med rätt övningar. Barn som spelar musikinstrument har, exempelvis, bättre resultat på test som mäter arbetsminne och problemlösningsförmåga. Även dataspel kan vara bra om de är strategispel.

– Även om  arbetsminneskapaciteten till stor del är ärftlig så är hjärnan otroligt formbar, konstaterar Torkel Klingberg. Arbetsminnet, som är den del av intelligensen som faktiskt går att träna upp enligt forskningen.

Övning att spela ett musikinstrument har en positiv effekt, då de barn som spelade förbättrade sitt arbetsminne och sin förmåga till problemlösning mer än andra barn. Att lära sig spela ett instrument kräver daglig, koncentrerad träning. Tappar man koncentrationen får man omedelbart feedback genom att fel ton hörs, vilket kan vara en förklaring.

Inga kommentarer: