söndag 1 januari 2017

Inför 2017?

2017 måste jag bli mer stoisk så ska kämpa för att uppnå stoicism och bara acceptera allt istället för att kämpa emot. Väldigt olikt mig som avskyr cynism, men passion känns inte alls 2017. Dramatik är bara så mycket det Förgångna.
Inser att jag inspirerats till detta nyårslöfte av Göran Everdahl i Spananrna, som talade om just stoikerna som slår tillbaka, men också av att 2016 känns som ett så misslyckat år, fast allt i våras kändes oerhört hoppfullt och jag t ex var mer vältränad än någonsin. Definitivt har jag också haft värre år, som 1994 när jag ända till ki juni 1995 vårdades på sjukhus

Hösten 1995 började jag sedan konstskolan och den bästa tiden av mitt liv följde, vilket känns förhoppningsfullt som mönster. 
Nej, inser jag så efter att ha vältrat mig i självömkan alltför länge. Det är totalt fel tänkt om jag både ser till mina egna tidigare erfarenheter och till aktuell forskning.

 Cynism och att förvänta sig det värsta leder till en typ av magiskt tänkande som innebär att energi som skulle kunna användas kreativt istället förspills och riktas åt fel håll. Mycket bättre då att kavla upp ärmarna, motarbeta alla negativa tendenser och fokusera på att uppnå bästa tänkbara resultat!
Samtliga bilder är tagna här i Simrishamn under mellandagarna.

Inga kommentarer: