torsdag 26 januari 2017

Lugn träning med Qi Gong

Sedan jag blev akut dålig i magen i november har jag, som normalt tränat varannan dag, inte kunnat träna alls. Dels har jag inte haft någon energi till att göra det och dels så skulle risken vara uppenbar att en väldigt obehaglig överraskning skulle ske där. Det har känts som en tragedi eftersom gymmet verkligen varit en ryggrad jag hängt upp mitt liv på sedan det öppnade.
Under måndagens resa slog det mig att som är så lugnt bör fungera att träna i a f. När jag gick Konsthögskolan gick jag och några vänner en kurs i medicinsk Qi Gong med mästaren Pu Guang Liu, vid Nordiska QiGong-skolan, i Umeå. Någon gång mellan 1999-2001 måste det ha varit och sedan började jag mina dagar med Qi Gong de dagar jag inte gick till gymmet under flera år även sedan jag flyttat tillbaka till Östersund. När jag reste i Indien gjorde jag t ex Qi Gong i tågen de dagar vi åkte nattåg. Jag minns inte ens varför jag slutade med det, men misstänker att det var pga någon sjukdomsperiod.
Pu Guang Lius häfte med Qi Gong-rutiner
Jag sökte utbildningshäftet från kursen i den pärm där jag har div träningsmetoder, men där var den inte. Tittade så i en annan pärm och där hittade jag hela kursmaterialet till min lycka! Jag inledde därför dagen både igår och idag med just Qi Gong och det kändes fantastiskt, även om rutinerna inte riktigt finns kvar i kroppen efter dryga tio år. Nu ska jag dock återgå till denna lugna träning! Tänker även att jag ska försöka fortsätta med det de dagar jag inte går till gymmet, vilket jag verkligen hoppas kommer att bli möjligt snart! Enligt TCM (traditionellt kinesisk örtmedicin) ska Qi Gong stärka kroppen och ge ett långt liv tränas Qi Gong i parkerna och i Kina, på samma sätt som jag upplevde i Singapore och i Indien. Det spekuleras också i att de som lever länge på t ex japanska Okinawa tränar. Inom västerländsk vetenskap har Qi Gong även bevisats vara stressdämpande. Det görs långsamt o utförligt, vilket inte bara är bra för äldre utan också för oroliga magar. 
Jag köpte ett kassettband på kursen, men det
kan jag omöjligt hitta, så blev glad att finna
denna cd i skivhyllan
Jag citerar Läkartidningen.se om Qi Gong: " Qi Gong är en kinesisk filosofi som är mer än 2500 år gammal  [genomgående mina kursiveringar]. Den är grunden till traditionell kinesisk läkekonst [TCM]. Qigong bygger på tanken att det finns livsenergi, qi, i allt levande.
Utifrån denna filosofi har under historiens gång utvecklats bland annat tai chi, kampsporter och akupunktur. I kroppen löper enligt kinesiskt tänkesätt energikanaler, »meridianer«, där livsenergi [qi] flödar.

Sjukdomar och smärta anses bero på blockeringar eller skador i energikanalerna, och blockeringarna kan behandlas med hjälp av medicinsk qigong.
Träningen består av avslappning, rörelser, koncentration och andningsövningar. Man tänker sig att särskilda, enkla rörelser stimulerar energiflödet i kroppen, löser upp blockeringar och spänningar, ökar blodgenomströmningen och mjukar upp stela leder.
Daglig träning anses fylla på livsenergin. Enligt detta tänkesätt kan man också stimulera energiflödet och lösa blockeringar med hjälp av akupunktur eller akupressur. Qigong kan liknas vid inre akupunktur och har den fördelen att det inte behövs någon terapeut, när man väl lärt sig metoden.   Medicinsk qigong... syftar till att genom långsamma rörelser i kombination med avslappning och andningsövningar skapa balans i kropp och själ. Kroppens egna inre krafter aktiveras så att påverkan på det sympatiska nervsystemet minskar"

Qi Gong-mästaren Pu Guang Liu
Bild lånad från www.qigongskolan.se
www.Naturterapi.eu berättar: "När qigong blev som vi ser det idag är inte känt. Det finns en jadefigur i sitande [sic!] position från 300-talet f. Kr. i Förbjudna Stadens museum i Kina, där man kan se träningsråd inristade på figuren. Namnet Qi Gong ser ut att ha fått ett uppsving under 1950-talet i Kina men tidigare namn som neigong och daoyin i kinesiska klassiker sedan 2300 år innehåller träningsråd i vad som idag kallas qigong. Även ett antal Taoistiska texter innehåller referenser till qigong, från 300-talet och 500-talet f. Kr. där används också andra namn för att dölja teknikerna för utomstående. Den nu existerande äldsta traditionen av qigong har sin bakgrund i taoismen och taoisterna intresse för andlig utveckling men senare lärdes qigong också ut enbart för att förbättra utövarens egen hälsa och det fanns ingen koppling till andlig utveckling. Användningen av Qigong spreds på 1900-talet till bredare grupper. Tidigare var qigong hemligt eller dolt i kloster eller lärdes bara utl till en handfull utvalda lärjungar. Qigong började läras ut mer öppet, under kommunisternas hälsopolitik på 1950-talet då det var en stor brist på läkare. Vid denna tid sattes de mer förenklade, folkliga formerna samman.qigong har funnits i väst sedan 1960-talet. Sitt första uppsving fick det i samband med att nya influenser nådde Väst från Asien på 1960-talet.---
Det finns tusental [sic!] olika stilar av qigong." De skiljer sig åt i högre eller lägre grad, gällande olika synsätten och träningsteknikerna. "En av de större riktningarna är taoistisk qigong och Buddistisk qigong. Det finns även versioner av qigong som praktiserats huvudsakligen av Konfucianer eller av kampkonstnärer samt de som utövat qigong som sprungit ur den ursprungliga versionen av Zen Buddism som i Kina kallas Chan. Buddhistisk qigong brukar ha tydliga influenser från olika versioner av Yoga som kom med buddhistiska pilgrimer från Indien."
Medicinsk qigong bygger på TCM (Traditionell Kinesisk Medicin) och syftar till att stärka utövarens fysiska och mentala hälsa. I Kina räknas en metod som medicinsk qigong först om den har testats i vetenskapliga studier som påvisat goda hälsoeffekter och metoden godkänts av de kinesiska hälsomyndigheterna. "En del västerländska studier anses [sic!] att det saknas tydliga vetenskapliga belägg för att qigong skulle ha hälsoeffekter. Dessa forskare har dock i litteraturstudier funnit indikationer på att qigong kan sänka högt blodtryck. Qigong ger enligt en svensk studie [från Umeå universitet] positiva effekter för personer som drabbats av utbrändhet [dvs utmattningssyndrom], tex. minskad upplevd stress och minskad sjukfrånvaro...
När jag väl hittar kassetten till Lius QiGong är fodralet tomt.
 Tur jag har en cd med kinesisk tempelmusik också!

Även personer med nedsatt rörelseförmåga kan träna qigong eftersom den positiva koncentrationen är viktigare än den yttre rörelsen...
I Sverige började qigong sprida sig på 90-talet, det finns nu omkring ett tjugotal QiGong stilar som utövas i Sverige. QiGong kan fås som fysisk aktivitet på recept (FaR). FaR kan skrivas ut på vårdcentraler och syftet är att behandla eller förebygga sjukdomar. QiGong har lärts ut på en del skolar och förskolor i Sverige ända sedan 1995."
Underbart att vara igång och röra på mig så smått i a f!

Inga kommentarer: