lördag 21 februari 2015

Viktigare att tro på sin medicin än att den är dyr

2 februari läste jag den inte helt osannolika rubriken ovan om medicin och våra förväntningar på den. Jag citerar: "En placebostudie på Parkinsonpatienter bekräftar tankens makt över kroppen [något jag skrivit en hel del om eftersom jag själv är ett stort bevis på just det]. Om vi tror att vi får en dyrare medicin får medicinen bättre effekt, även när vi bara får placebo.  
Kanske inte de mest verksamma medicinerna men vackra burkar
Det bekräftas av en amerikansk studie på en grupp patienter med Parkinsons sjukdom, i senaste numret av den medicinska tidskriften Neurology.
Det är väl känt att våra förväntningar spelar stor roll för hur effektiva olika behandlingar blir. Att vi kan bli friskare även av helt verkningslösa substanser, för att vi förväntar oss att må bättre när vi fått i oss 'medicinen' kallas placeboeffekten och denna 'tankens makt över kroppen' kan ha stor betydelse för att lyckas väl med behandlingen av sjuka.
Prisets betydelse 
I den aktuella studien ville forskarna [Alberto J. Espay, MedDr, Fil.Mag, Matthew M. Norris, doktorand, James C. Eliassen, FilDr, Alok Dwivedi, FilDr, Matthew S. Smith, FilKand, Christi Banks, klinisk forskningskoordinator, Jane B. Allendorfer, FilDr, Anthony E. Lang, MedDr, FRCPC, David E. Fleck, FilDr, Michael J. Linke, FilDr och Jerzy P. Szaflarski, MedDr, FilDr] undersöka om vår uppfattning om priset på medicinen spelar roll för placebo-effekten. Tolv Parkinson-patienter fick veta att de skulle få två olika läkemedel, varav det ena sades vara 15 gånger dyrare än den andra. Forskarna sade till försökspersonerna att båda läkemedlen ansågs lika verkningsfulla och att försöket gick ut på att bevisa att de är det, trots prisskillnaden.
När patienterna fick den 'dyra medicinen' först (egentligen var det bara vanlig koksaltlösning som injicerades) ökade deras rörlighet väsentligt jämfört med den 'billiga medicinen'. Placeboeffekten visade sig alltså vara större för 'dyrare medicin' [givetvis, skulle jag vilja tillägga].
– Det intressanta i den här studien är att effekten mäts både genom rörelsetester och i hjärnaktivitet, säger Predrag Petrovic, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Placeboeffekten har att göra med hjärnans förväntningar, och studien visar att hjärnan bearbetar det dyra och det billiga 'läkemedlet' olika.
– Det faktum att nya, avancerade mediciner, som ofta är betydligt dyrare än de gamla, ger bättre resultat kan delvis bero på en sådan här placebo-effekt, säger Predrag Petrovic.
Effekten bygger på vår grundmurade tro att 'dyrare är bättre'.
– Samma placeboeffekt har man också visat för viner. När försökspersoner fått tro att det är ett dyrt vin de dricker tycker de att det är mycket godare än det andra, billiga, man får smaka – trots att det är samma vin. Och man har också sett att det 'dyrare' vinet aktiverar hjärnans belöningssystem mer.
– Sådan här forskning visar att vår kunskap om världen är lika viktig som de signaler som faktiskt når oss, säger Predrag Petrovic."
M a o "tron kan förflytta berg", som det stod i Bibeln. För att en förändring ska bli möjlig måste du tro på den"!

Inga kommentarer: