fredag 26 februari 2021

Det cyniska med cynism (särskilt när en inte kan ge upp)

Jag försöker alltid att vända och vrida på allt för att hitta en positiv sida av allt och alla. Samtidigt ser jag också (alltför) enkelt (?) det komiska i det mesta, vilket kan göra att jag tycks vara cynisk fast jag inte alls gillar det. Det har nog inget att göra med att jag är en positiv nolla (när det gäller mitt blod alltså) men däremot är jag ju tvilling och har därför lätt för att försöka sätta mig in i hur jag skulle ha uppfattat situationen om jag varit i någon annans position. När andra är cyniska kan jag ändå bli en aning irriterad och känner att jag måste ger uttryck för just den där logiska slutledningen.
 
Historien bakom cynism är rätt intressant så vill därför dela den. Läser på https://utforskasinnet.se att ”Diogenes från Sinope är cynismens fader. Han levde i antika Grekland 300 år f.Kr. De gamla följeslagarna av denna cynism skilde sig väldigt mycket från dagens cyniker. De utövade sanna kritik. De höll inte med om det stora hyckleriet i samhället och ville leva på ett mer autentiskt sätt. [Genomgående mina kursiveringar.]
  
Ordet cynisk kommer från det grekiska ordet   , som betyder hund. På grund av detta såg folk cynismen som något väldigt lågt stående och associerade den med en hunds liv.  Diogenes själv levde som en hund i absolut fattigdom. Men samtidigt hade hans filosofiska lärdomar en klarsynthet som gjorde honom till en av de mest djupskärande tänkarna av sin tid.”  
 
”Om jag inte vore Alexander den
Store skulle jag önska att jag varit
Diogenes” ”Om jag inte vore
Diogenes skulle även jag önska
att jag varit Diogenes”
Bild lånad från medium.com

Nu för tiden är cynism något helt annat; dagens cyniker har ingen tro på värderingar och det är t o m något de skryter om. Cyniker under 2020-talet kritiserar inte samhället för att de vill förbättra det, utan för att helt enkelt klaga oftasy utan att ens föreslå hur något kunde vara bättre. Vi tänker också att det är just  cyniker som helt öppet utnyttjar andra och dessutom visar stolthet över det.  
Diogenes tillskrivs många fantastiska saker och sägs ha varit full av moralisk storhet. Han hade inte ens ett hus, utan endast en tunna. Han såg ut som en tiggare på grund av trasorna han klädde sig i. Men trots detta var han en av de mest insiktsfulla personerna av sin tid. Platon utnämnde honom till en galen Sokrates.”
Favorit citatmaskinen Oscar Wilde visste
”En cyniker är en som vet priset på allt
men inte värdet på något,


I dessa tider är cynism något väldigt annorlunda. Moderna cyniker tror inte på värderingar, och skryter dessutom om det. De kritiserar inte samhället i syfte att förbättra det, utan bara för att fördöma det. De bidrar inte med något giltigt.  Vi använder även ordet cynism om de som öppet utnyttjar andra och ibland till och med är stolta över det.  Diogenes från Sinope och primitiv cynism Diogenes tillskrivs många fantastiska saker och sägs ha varit full av moralisk storhet. Han hade inte ens ett hus, utan endast en tunna. Han såg ut som en tiggare på grund av trasorna han klädde sig i. Men trots detta var han en av de mest insiktsfulla personerna av sin tid. Platon utnämnde honom till en galen Sokrates.

Den moderna cynismens fader är istället ”Machiavelli – den stora maktfilosofen. Han tillskrivs den berömda frasen målet helgar medlen. Efter honom kom en serie filosofer som höjde individualismen till sin högsta punkt. Enligt dem bör människor söka själviskhet till varje pris. Alla handlingar som gagnar dig är helt giltiga, oavsett vilka de är.  

Under historien har människor med stor politisk eller ekonomisk makt alltid tenderat att agera med stor cynism, i ordets mer moderna betydelse. Som galjonsfigurer som väglett eller styrt samhällen har de blivit förebilder för många.  Många människor ser detta som helt korrekt. Och i än högre utsträckning efter fallet av de stora ideologierna och utopierna. Pengarnas makt besegrades, och det är därför målet helgar medlen blivit ett så pass relevant talesätt.   - - - Det må finnas ett starkt motstånd till cynism, men den fortsätter att ha en viktig plats i vårt nuvarande samhälle. - - -. Även om du får en omedelbar självisk tillfredsställelse, förlorar du långt mycket mer än du får.” 

Blir mest irriterad när de som jobbar med barn och unga är cyniska. Kanske är jag för positiv för att orka med cynism och därför känner att det är viktigt att neutralisera sådan med att aldrig förlora hoppet? Är ju ändå främst en positiv nolla om än med ett lite för stort vetenskapsintresse...


Inga kommentarer: