söndag 12 april 2020

Kreativitet och sårbarhet av god associationsförmåga!

Kreativitet är verkligen ett fascinerande ämne. Att kreativa människor också är mer sårbara än andra kommer knappast som en överraskning och det behandlade www.pbs.org här. (Jag översätter och kommenterar.)
Bilder tagna ur filmen nedan
TV-journalisten "Judy Woodruff undersöker sambandet mellan kreativitet och mental sjukdom. Det är ett minne som intrigerat forskare ett bra tag så Judy reste nyligen till mellanvästern för att intervjua ledande forskare inom det fältet.
Vilken dag som helst kan du finna Dr. Nancy Andreasen, läkare och fil.dr. i MRI lab[labb där hjärnan undersöks med magnetisk resonans kamera] vid University of Iowa Hospital Center.  

-Principen är att det här är ett test på kontroll menar Dr. Nancy Andreasen,  som har Andrew H. Woods tidigare tjänst i Psychiatri vid, University of Iowa
Woodruff: Det är här hon gjort omvälvande forskning i att avbilda hjärnan hos särskilt schizofrena, där hon kopplat samman det med fysiska skillnader i själva hjärnan. Det är något som intresserar henne sedan hon fick tjänsten på 1960-talet.

[replik] DR. NANCY ANDREASEN: Jag visste att jag skulle intressera mig helt för hjärnan för jag visste att just det är organet dom gör oss mänskliga.
[replik] JUDY WOODRUFF: Samtidigt hade hon också ett stort interesse för litteratur, vilket ledde till ett ovanligt fält inom vetenskaplig forskning: Hur kommer det sig att så många stora författare också lidit av mental sjukdom?  
DR. NANCY ANDREASEN: Jag vet, t ex hade den  store filosofen Bertrand Russell en familj med massor av schizofrena. James Joyce hade en dotter med schizofreni, och Joyce var själv rätt udda.  
JUDY WOODRUFF: På 1960- och ’70-talen utnyttjade hon universitetets nationellt välkända Iowa Writers’ Workshop för att studera de författare som pluggat där, som Kurt Vonnegut och John Cheever.  
Hon ville undersöka om det var vanligare med tecken på mental ohälsa bland dem och deras familjemedlemmar. Hennes studie visade att hela 80%  hade en form av humörstörningar vid någon tidpunkt, jämfört med 30% av de i kontrollgruppen.  
DR. NANCY ANDREASEN: Den studien kom som en stor överraskning för mig. Jag hade en tanke om att folk skulle ha familjemedlemmar med schizofreni, och jag fann istället  att dessa skribenter hade riktigt hög graff av beteendestörningar, som kunde vara Manodepressiv sjukdom eller vanlig depression, att de hafe en hög grad av humörstörningar bland sina närmaste släktingar, och att kreativitet också fanns i släkten.  

Noterade exempelvis att Kurt Vonnegut, som själv, förstås, var författare. Hans far var en stor 
arkitekt. En son skriver och två döttrar arbetar också konstnärligt. Ett stort antal av dem hade också mentala sjukdomar av olika slag. 
JUDY WOODRUFF: Faktum är att Kurt Vonneguts son, Mark, som nu är barnläkare och skribent boende i Boston, har varit väldigt öppen med sin egen kamp mot mental sjukdom.  
DR. MARK VONNEGUT: Kort sagt, som för många andra och precis som för i min släkt, i 20-årsåldern var jag övertygad om att jag onte skulle behöva äta mer eller sova alls. Jag hörde röster hela tiden så jag måste läggas in på ety psykiatriskt  sjukhus.  
Jag fick fyra fruktansvärda psykiska sammanbrott. Det fanns ingen romantik i det. Livet  var oavbrutet hemskt och att ta sig upp på fötter igen var enormt hårt arbete, WOODRUFF: Då Andreasen ville göra ngt för att må bättre fokuserade hon två årtionde forskning på neurobiologi och neuroimaging. Hon förlorade fock aldrig intresset för kreativa genier. Ligger det ibsläkten? Vilket samband finns det mellan kreativitet och mental sjukdom?  
DR. NANCY ANDREASEN: En av de stora frågornar om kreativa personer bör få sina psykiska problem behandlade och om det isf skulle minska deras kreativitet? Det är svåra frågor eftersom det som gör folk kreativa också gör dem sårbara.
Egen bild av liten hjärna 
JUDY WOODRUFF: Under senaste årtiondet har Nancy Andreasen undersökt kreativa sinnen i en andra studie
Hon har arbetat med högt etablerade och erkända individer, som filmskaparen George Lucas, Pulitzer
Pris-vinnande författaren  Jane Smiley, och matematikern William Thurston.  Hon bjöd den attbesöka hennes farm innan de begav sig till universitetssjukhuset morgonen därpå då de genom gick en klaustrofobisk [nåja, inte så farligt enl min egen erfarenhet i o f s] neuro-magnetkamera.

Andreasen observerade hur svaren på de olika frågorna påverkade olika delar av hjärnan.
DR. NANCY ANDREASEN: När jag tänkte över det insåg jag att kreativa människor är bättre på att se samband. Vad jag behövde göra var att komma på hur de lyckas starta associations-delarna av hjärnan. Då blev det faktiskt rätt enkelt; vi måste ge uppdrag som gör att folk associerar.  
MAN: Det sätter igång på bara några få sekunder.
film lånad från youtu.be

DR. NANCY ANDREASEN: Det finns tre tester. En handlar om associationer till ord, en om bild-associationer, och en handlar om att upptäcka mönster genom associationer. 
[Jag inser att jag själv gjort tester som dessa hos neuropsykologer ända sedan 1993 och senast när jag låg på Ystad sjukhus efter en misstänkt stroke för kanske tre år sedan.] 
Vad karaktäriserar då hjärnor hos högkreativa människor jämfört med andra med liknande utbildning och framgång men som inte är lika kreativa?  
JUDY WOODRUFF: Genom dessa inskaningar syns verkligen skillnaden mellan högkreativa personer och de med liknande utbildning och intelligens hos kontrollgruppen?  
DR. NANCY ANDREASEN: Vi ser villa områden i hjärnan som är mest aktiva under den speciella uppgiften.  Det vi ser är områden som är relativt mer utvecklade under experimentets uppgifter task, jämfört med under en kontrolluppgift. Och i det här fallet upptäcktes ett mönster vid den experimentella uppgiften som är en riktigt utmanande uppgift som de skulle lösa. De områden av hjärnan som används mest aktivt under mönsterupptäkten visas i rött och gult. De mest aktiva under jämförelseuppgifter visas i blått.  

JUDY WOODRUFF: Många av Andreasens slutsatser så här långt om kreativa genier härrör sig också från genomgripande intervjuer hon gjort. Hon trycker på att dessa är preliminära, men säger att det finns sådant många subjekt delar.  De är självlärda sedan tidig ålder, har flera djupa intressen snarare än ett enda. De är väldigt envisa, även när de möter motstånd och får avslag.  
DR. NANCY ANDREASEN: Något intressant som visade sig är att så många av dessa högkreativa autodidakta. De är personer som lärt sig själva. Det gör dem till närmast missanpassade inom utbildningssystemet de satts. Det hade varit bra om utbildare vore medvetna om att dessa självlärda fanns och att de skulle en något annorlunda erfarenhet från utbildningen för att fungera som bäst för dem.  
JUDY WOODRUFF: Andreasen tror att hennrs forskning om kreativa sinnen redan hjälpt till att ge en bättre bild av mental sjukdom.  
Mark Vonnegut anser att denna forskning också är viktig om det är vad som behövs för att allmänheten ska bli mer medveten och ge större förståelse.  
DR. MARK VONNEGUT: Jag tror att det i viss grad kan hjälpa till att få bort stigmatkring mental ohälsa och få ombord folk för att motarbeta sådan.  Så, helt klart, låt oss ta hand om vårt folk. Tänk att de kan vara en ny Hemingway. Kanske är han en nyvan Gogh. Möjligheten finns — så låt oss ta hand om varann!
DR. NANCY ANDREASEN: Vet ni, en del historier är helt förkrossande.  
Men det remarkabla är att dessa är oerhört framgångsrika personer. Så, en får balansera de förkrossande personliga historierna mot helt extraordinära talanger och det är inspirerande. JUDY WOODRUFF: Andreasen säger att det kan ta många år att färdigställa forskningsprojektet om kreativa sinnen, men resultatet i halvtid är så lovande att hon vill publicera dem redan. ”

Inga kommentarer: