söndag 13 november 2016

Aerobisk träning mot Schizofreni

I augusti rapporterade www.medicalnewstoday.com om ny forskning som visar på de stora fördelarna med fysisk träning också för vår mentala hälsa. En studie visar att aerobisk träning, som t ex löpning och cykling under lång tid, kan hjälpa till med symptomen av den allvarliga psykos-sjukdomen schizofreni.

Forskarna, under ledning av  Joseph Firth, vid the Institute of Brain, Behavior and Mental Health vid the University of Manchester i Storbrittanien, publicerade sina fynd  i tidskriften Schizophrenia Bulletin. Schizofreni är en mental åkomma som beräknas påverka 1,1 % av USAs vuxna befolkning. Bland symtomen finns hallucinationer, vanföreställningar, abnorma tankeprocesser och överdrivna kroppsrörelser. Vissa schizofreni-drabbade kan också ha kognitiva problem, alltså gällande minnet, logik och uppmärksamhet.  Schizofreni går inte att bota, men det finns behandlinagr för att lindra symptomen. Det kan handla om medicin mot psykos och psykosociala behandlingar. Forskarna har nu (i augusti) funnit aerobisk träning bör läggas till i behandlingen, då det visat sig förstärka patienternas kognitiva funktioner. Jag tänker personligen att det torde innebära att aerobisk träning vore väldigt bra också för andra tillstånd som ger kognitiva problem och tänker då särskilt på cancer, där såväl sjukdomen som den tuffa behandlingen ofelbart innebär just kognitiva problem. Tänk vad mycket enklare livet skulle bli för både patienter och deras anhöriga med något så enkelt som aerobisk träning!
Med träning på hjärnan stärks också den!
De kognitiva förmågorna visade sig nämligen förbättras väsentligt efter 12 veckors aerobisk träning! Det låter för mig som fantastiska resultat efter så lite som 3 månaders aerobisk träningForskarna fann att ett antal tidigare studier hade förordat fysisk träning för kognitiva vinningar, men att fram till dess, har det inte funnits någon heltäckande analys av hur fysisk träning skulle kunna påverka kognitiva funktioner hos just de som har schizofreni. Med det i åtanke utförde forskarteamet en meta-analys (studie av tillgängliga vetenskapliga publikationer) av 10 försök som innefattade totalt 385 individer med schizofreni. Alla försök tilttade på hur träning, framförallt aerobisk, påverkat patienternas kognitiva funktioner.
Analysen avslöjade att schizofreni-patienterna som genomgick ca 12 veckors aerobisk träning, vid sidan av vanliga behandling, fått bättre kognitiva funktioner än kontrollgruppen som inte tränade aerobiskt. För att vara exakt fann forskarteamet att aerobisk träning väsentligt förbättrade uppmärksamhet, social förmåga (att förstå och medverka i sociala situationer)och arbetsminne hos de med schizofreni.
Aerobisk träning innebär fysisk aktivitet där de stora kroppsmusklerna rör sig rytmiskt under längre tid, som att promenera, simma och cykla.
Forskarna  la märke till att ju mer de med schizofreni tränade aerobiskt  ju större förbättringar av de kognitiva funktionerna fick de och tränings program som var bäst för konditionen också var bäst för de kognitiva funktionerna: ju bättre kondition hu bättre kognition!
Enligt författarna bevisar dessa resultat att fysisk träning också kan förbättra de kognitiva funktionerna hos patienter med schizofreni.
"Vi söker nya behandlingsmetoder mot sjukdomen och nu visar forskning  alltmer på hur fysisk träning kan ge en lösning" säger Joseph Firth.
"Dessa resultat ger i stor skala bevis som stödjer användningen av fysisk träning för att behandla de kognitiva brister som associeras med schizofreni. Att använda fysisk träning från de tidigaste stadierna av sjukdomen kanske kan minska risken för långvarig funktionsnedsättning och underlätta funktionell återhämtning för patienterna" avslutar Joseph Firth.

Apropå just schizofreni kan jag inte låta bli att också berätta att det visat sig att det inte fanns hos neandertalarna, enligt www.psypost.org som hänvisar till en ny studie (också augusti) från Biological Psychiatry.

Inga kommentarer: