fredag 16 januari 2015

Att vara känd (av Facebook och Google)

SVTs vetenskapsredaktion skrev i onsdags den skrämmande rubriken Forskare: Datorn känner dig bättre än din egen familj, apropå Stephen Hawkings menar dystopiska förutsägelse att artificiell intelligens (AI) kan bli slutet för oss människor som jag skrev om för en dryg månad sedan.
du är det du gillar bild lånad från Cambridge
Ett datorprogram som avslöjar din personlighet baserat på vad du gillarFacebook har nu nämligen tagits fram, främst för att kunna rikta reklam direkt till oss.
– Det här är bara början, säger en svensk dataanalytiker till vetenskapsredaktion och hen menar att delar av våra liv nu därmed ligger i händerna på stora företag.
Forskare på Psychometrics Centre vid Cambridge University kom fram att om man brukar gilla saker på Facebook så berättar det ju något om dig och det kan sedan användas för att ta reda på vilken personlighetstyp du är. Datorprogrammet kan till och med avgöra det bättre än vad många anhöriga kan. Studien vid Psychometrics Centre gjordes på 86 220 frivilliga och resultatet publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS.
Personerna i studien fick svara på hundra enkätfrågor om sin personlighet och sedan jämförde ett datorprogram svaren med vad personerna hade valt att trycka gillar för på Facebook.
Karaktärsdragen bedömdes i testen enligt femfaktorteorin, som ofta används inför bl a anställningar när ett personlighetstest behövs som urvalsmetod.
Testet mäter fem personlighetsdrag som psykologerna menar kan komplettera bilden av hur en människa är. Det handlar om hur öppen, samvetsgrann, extrovert, empatisk och neurotisk en person är.

Om datorn hade tillräckligt många gillar att gå på kunde den gissa en persons karaktärsdrag bättre än vad denna persons anhöriga kunde gör. Antalet gillar som krävdes för berodde på vilken slags relation det rörde sig om.  För bättre bedömningar än arbetskamrater krävdes bara tio gillarmedan det krävdes hela 70 gillar  för att datorn skulle besegra en vän eller rumskamrat i personlighetsbedömningen.  För familjemedlemmar krävdes däremot 150 gillar, och en maka eller make var datorns allra största utmanare för då krävdes det i genomsnitt 300 gillar innan datorn var bättre på att avgöra personligheten.
Enligt studien har en genomsnittlig Facebook-användare tryckt 270 gillar under sin tid. Det kan man tolka som att i nuläget är det bara partnern som "känner" personen i fråga bättre än datorn. Antalet gillar någon trycker på Facebook ökar dock stadigt och jag personligen gillar säkert mycket mer än genomsnittet. Därför resonerar forskarna att den här typen av artificiell intelligens (AI) kan komma att känna oss bättre än de som står oss närmast i framtiden.
– I denna kontext är interaktionen mellan människa och dator som beskrivs i science fiction-filmer inom räckhåll, säger Wu Youyou, vid Psychometrics Centre på Cambridge. (Inte dr WuHarvard som jag skrev om härom dagen!)

Daniel Gillblad (ett namn att gilla, eller hur?) är dataanalytiker och forskningsledare vid forskningsinstitutet SICS i Kista och han menar att det här kan få konsekvenser:
– Redan nu har man sett historier om folk som sorterats bort från jobbintervjuer för att de syns på bilder där de varit fulla och festat. Det här är ett signifikant nästa steg om det sker i stor skala, säger han.  Han menar att Facebook kan utnyttja all denna kunskap för att bygga (och ta betalt för) nya tjänster.
 – De skulle kunna erbjuda datan till arbetsgivare och andra som vill veta mer om en person. Hur mycket de gör i nuläget vågar jag inte svara på, men det är en tänkbar typ av tilläggstjänst. Just nu finns dock den här informationen bara hos ett fåtal aktörer.
– Det är inte många som har den här typen av data. Det är Facebook och Google som sitter på det. I någon mening är en del av våra liv i händerna på ett fåtal stora företag, säger Gillblad, som tror att privatpersoner också kan lära sig att utnyttja det här på sikt.
– Även om en dator lyckas bättre på just det här så är människor inte dumma. Tittar man på många som lever ett liv online så presenterar de en väl vald bild av sig själva. Det är inte konstigt att man vill sälja in sig på det viset.
Daniel Gillblad , dataanalytiker och forskningsledare
på bild lånad från www.sics.se
Nästa steg tror Daniel Gillblad blir att att människor kommer lära sig hur de ska bli så attraktiva som möjligt online, genom att gilla det som krävs för det. Jag kan avslöja att det är en tanke jag själv snuddat vid, eller rättare sagt vad det säger om mig att gilla en sak och inte en annan. Det tror jag alltså att han har helt rätt i. Mycket att mitt eget gillande är dock snarast frågan om en virtuell klapp på axeln. En bekant kallar det slentriangillande, men det är främst menat som en uppmuntran och så tror jag inte att jag är ensam om att göra.
– Jag vet inte om det är dåligt eller bra, men rent spontant kan man känna att det är jobbigt att leva efter att försöka presentera en gångbar bild av sig själv som är bra för personens chanser på arbetsmarknaden. Gillblad anser alltså att datorns analysförmåga motiverar dessa nya förhållningssätt.
– I många lägen ser företag ett värde i denna typ av information. Och det är inte bara ett tekniskt problem, det här rör lagstiftning, policy och politik.  Han säger att det är en god idé att börja titta på och ge användarna mer kontroll över vilken information deras aktivitet på nätet lämnar efter sig.
– Det är nog ingen som förklarat för folk att det kan användas för att bestämma vilken typ av människa du är. Det är inte klart för alla.
bild lånad från chef.se
Forskarna på Psychometrics Centre vid Cambridge University hoppas att ”konsumenter, utvecklare och policy-makare tacklar utmaningarna genom att stödja lagar och teknologier som skyddar privatlivet, och ger användare full kontroll över sina digitala fotspår.”
– Det skriver jag helt och hållet under på, säger också Daniel Gillblad, och han anser att det här bara är början:  Det här är en enkel datatyp, analyserat med en inte alltför komplicerad algoritm. Kombinerar man sådan data kan man använda det till väldigt mycket. Problem om all data samlas Hindret mot det just nu är att datan ligger på olika ställen. En del finns hos Facebook, en del hos Google, annat hos mobiloperatören, och ingen vill just nu dela med sig av detta till ett enda ställe. Men potentialen finns där när datakällor kan kombineras, då kan man bygga väldigt bra bilder av människors vanor. Vissa företag har hyfsad koll på oss redan, men det används i huvudsak för riktad reklam. Det går att använda till så mycket mer.

Du kan själv undersöka vad det du gillar säger om dig här! Slutligen är frågan bara: Törs du gilla det här inlägget och vad säger datorn om dig då?..

Inga kommentarer: