tisdag 23 juli 2013

Apor har bevisat gott minne!

I fredags rapporterade TT genom bl a DN att Apan minns gamla saker precis som vi.  Ny forskning visar att schimpanser och orangutanger kommer ihåg det som hänt långt tillbaka i tiden, precis som vi. Enligt en studie som presenteras i tidskriften Current Biology väcks minnena också ofta till liv av detaljer runt omkring oss, av "små ledtrådar", precis om hos oss människor.
orangutangbild lånad ur DNs artikel
”Våra data och andra bevis som dyker upp fortsätter att utmana idén om att djur är fast i tiden”, säger Gema Martin-Ordas vid Århus universitet i Danmark. Det forskarna ville undersöka var om aporna kunde få minnen att återkomma med hjälp av ”ledtrådar” från förr, precis som vi . De lät därför ett antal schimpanser och orangutanger prova två olika aktiviteter, där de skulle hitta ett redskap på ett speciellt sätt. När aporna sedan gavs aktiviteterna igen verkade de komma ihåg båda två och de visste precis hur de skulle göra för att klara dem, visade det sig. Det gjorde de trots att de bara hade fått prova den ena fyra gånger tre år tidigare, och den andra endast en gång två veckor tidigare! De kunde också skilja de här aktiviteterna från tidigare händelser som varit liknande.
"En viktig upptäckt" enligt Martin-Ordas, "eftersom det tyder på att de kan binda samman förloppen i skilda händelser, trots likheterna." Det förvånade också forskarna hur snabbt aporna kom ihåg hur de skulle hitta redskapen; i snitt tog det fem sekunder. ”Det visar att de inte bara gick runt i rummet och råkade se lådan med redskapen. Det mest troliga är att det var minnet av aktiviteten som gjorde att de kunde hitta dem direkt.” Klart imponerande, tycker jag, men inte så förvånande egentligen, med tanke på hur smarta jag upplever schimpanser och orangutanger på avstånd.

Inga kommentarer: