onsdag 19 september 2012

Undermedveten upptäckt

bild av vårt undermedvetna som jag skrivit mer om här
Forskarna på Karolinska Instititet är verkligen världsledande inom flera områden. Senast före helgen rapporterade Karin Bojs i DN om en studie som har blivit mycket omskriven internationellt. Den handlar om vårt undermedvetna och placeboefekten (som syns i nästan alla studier där forskare jämför en verksam och en icke-verksam substans som sockerpiller. Patienter blir ofta lite bättre även om de får en helt overksam behandling. Tidigare har man trott att effekten beror på att patientens tro på att hen ska bli bra). Den har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS och huvudförfattare, Karin Jensen, är knuten både till  Karolinska Instititet och till Harvard Medical School i USA. 
klicka på bilden, så
öppnas den så stor att
du kan läsa!
"Karin Jensen och hennes medförfattare visar att även undermedvetna intryck kan påverka. Framför allt har hon studerat placeboeffektens mörka tvilling, den så kallade noceboefekten. Den innebär att symtomen förvärras om man tror att man ska bli sämre.
Forskarna utsatte försökspersonerna för en kort puls av smärta i form av hetta mot armen. Smärtan fanns i två varianter, en starkare och en svagare, och de förknippades med två olika bilder. I påföljande försök tenderade försökspersonerna att uppleva smärtan som stark, även om de icke den svaga pulsen, om de icke se den bild som tidigare hade förknippats med stark smärta. Så långt stämmer allt med vad forskare tidigare har vetat om nocebo- och placeboefekt.
Men det verkligt intressanta inträffade när försökspersonerna bara fick titta på bilden i 12 millisekunder – mycket snabbare än en människa kan uppfatta på ett medvetet plan. De tenderade ändå att uppleva den lilla värmepulsen stark smärta om den kombinerades med den bild som de först hade förknippat med stark smärta.
Resultaten visar vilken stark kraft vårt undermedvetna är. Troligen påverkar även dofter, ljud, synintryck och vårdpersonalens beteende hur människor reagerar på en behandling. Det är något för vården att tänka på, life science [som du kan läsa om i artikeln] handlar inte bara om att uppfinna nya fina molekyler."

Inga kommentarer: