måndag 25 oktober 2010

Imorgon är en annan dag

Ja, ett par timmar på gymmet rensade hjärnan och tillsatte nytt syre så imorgon kommer allt säkert att funka perfekt!
nej, det är det inte, men däremot blir man glad av träning, för att nu inte nämna piggare och mindre stressad. Vad beror då det på? Jo, när man rör på sig bildar kroppen sitt eget "knark", fast ett nyttigt sådant som inte har några biverkningar!  Åtminstone fyra olika typer av signalsubstanser, kolla här bara:

Endorfiner skapar euforiska känslor, minskar stress, stärker immunförsvaret, är smärtstillande. (Vad ökar produktionen: Träning, skratt, förälskelse, akupunktur, avslappning, orgasm. Sjukdomar associerade: Inga kända.)

Dopamin som ger dig välbefinnande, är smärtstillande och lugnande. Dessutom reglerar det aptiten, påverkar arbetsminnet, inlärnings- och koncentrationsförmågan. (Det som ökar produktionenär också här: Träning, förälskelse, rökning. Sjukdomar associerade: Parkinsons sjukdom [vid underskott] och schizofreni [överskott].)

Serotonin (som bl a aktiveras av antideppresiva läkemedel) för att det reglerar sömn, aptit, sinnesstämning och påverkar jagkänslan, risktagandet, sexlusten, koncentrationsförmågan, aggressiviteten och blygheten. (Det som ökar produktionen är: Träning, solljus (ej solarium), risktagande, mat som fisk och fullkornsprodukter. Sjukdomar associerade: Depression [underskott].)

Acetylkolin som ökar blodkärlens diameter och är inblandad i styrningen av alla kroppens organ. (Produktionenen ökas av: Träning. Sjukdomar associerade: Alzheimers sjukdom [underskott].)

Därutöver hjälper träning dig att motverka åtminstone bildningen av dess:
Adrenalin som stressar kroppen. Produktionen ökar av ett stressigt liv, medan träning däremot sänker halterna på sikt. (Sjukdomar associerade: I stort sett alla stressrelaterade sjukdomar. Från lätt trötthet till död
Noradrenalin som minskar blodkärlens diameter och är inblandat i styrningen av alla kroppens organ. Ökar produktionen gör ett stillasittande liv. Alltså: träna, så minskar du produktionen av det. (Sjukdomar associerade: Depression och övervikt.)

Inga kommentarer: