onsdag 12 augusti 2015

Skandinavien är lyckligast


Jag läste i Illustrerad Vetenskap 5 augusti att "Lycka är synonymt med Skandinavien - och det finns det goda skäl till." En oerhört god nyhet måste jag säga, om är inte helt oväntad, med tanke på att jag 2011 skrev om att Island både var lyckligast 2006 och deppigast 2010, medan Danmark rankades som lyckligast 2012.
World Happiness Report 2015
bild lånad från 
unsdsn.org
Som skriver Illustrerad Vetenskap: "Skandinaverna är ett av världens lyckligaste  folk. Danmark intar tredje plats, Norge är nummer fyra, Finland nummer sex och svenskarna har intagit åttonde plats. Internationella forskare har offentliggjort resultaten i World Happiness Report 2015, där de har kartlagt hur lyckliga  invånare är i 158 av världens 206 länder," Det utgör hela 99 % av jordens hela befolkning, så jag antar att de inte kunnat undersöka främst de folk som lever helt utan kontakt med vad vi i västvärlden brukar se som 'världens civilisationer'.
Lyckans geografi på bild lånad från www.usnews.com
Det forskarna främst studerade i undersökningen var den genetiska arvsmassan hos invånarna i alla dessa länder för att kunna kartlägga hur de genetiskt var släkts med varann. Allra högt placerade sig just danskarna (fast det ovan står att de kommer först på tredje plats..).Därför har forskarna jämfört släktskapet med just känslan av lycka i respektive land. Resultaten visar att ju mer folk genetiskt liknar de typiska danskarna, desto mer trivs de med sin tillvaro. På samma sätt som att ju större skillnad det är mellan ens egna och generna hos danskarna, desto svårare är det att få vardagen att fungera så att man känner  känner lycka. Det visade att det var just danska emigranter som tog med lyckan  till USA! (Vilket i o f s inte är så konstigt när det man undersökt är hur lik man är danskarna genetiskt i själva studien...) USA ligger som nummer 15 på studiens lista över de mest lyckliga länderna i världen.
Illustrerad Vetenskap fortsätter: "Den genetiska förklaringen på lycka beror sannolikt på den kombinerade effekten av många olika gener som var och en bidrar lite för att göra personen lite mer lycklig. Förutom goda gener är det nära vänner, en god hälsa och framgång på jobbet som också banar väg till lycka för skandinaverna. "
De 15 lyckligaste nationerna i världen är enligt undersökningen:  Schweiz Island Danmark Norge Kanada Finland Nederländerna Sverige Nya Zeeland Australien Israel Costa Rica Österrike Mexiko USA ."
Jag vill dock gärna tillägga något jag läste i DN häromdagen nämligen:
Amerikanske författaren och journalisten David Brooks
sätter huvudet på spiken ur DN 8 aug från New York Times
Den amerikanske författaren och journalisten David Brooks skrev i New York Times om att de tacksamma äro saliga i översättning av Margareta Eklöf. "Tacksamhet är förmågan att se och uppskatta denna andra nästan magiska ekonomi. 'Ett tack är den högsta formen av tanke och tacksamhet är lycka fördubblad av förundran', skriver G K Chesterton.
Människor med tacksamhet i själva sin läggning ser sina handlingar men inte sig själva. Livet överträffar inte deras drömmar men väl deras förväntningar." Tacksamhet anses ju vara en säker väg till lycka, men just vi svenskar är dåliga på det, upplever jag. Jag tror det beror på att vi förväntar oss att vi "har rätt till" en massa för att inte känna oss "drabbade av orättvisa". De känslorna leder aldrig till någon känsla av lycka.

Inga kommentarer: