onsdag 17 juni 2015

Vatten drickbart för att vattna ätbart

Det jag odlar för att äta vill jag vattna med färskt dricksvatten istället för åvattnet (som ibland har vinföroreningar).
Därför hämtar jag kanna efter kanna från pumpen med dricksvatten, medan jag vattnar resten med det ur slangen, som kommer från Tommarpsån. Jag förstår inte varför de andra verkar vattna även sina grönsaker osv med åvattnet.
Naturligtvis tar jag också reda på regnvatten i tre tunnor så det är allra bäst att vattna med. Ovan en, där det uppenbarligen dränkts ett spindelnät,

Inga kommentarer: