onsdag 3 juni 2015

Rädda våra bin! Varning för Roundup!!!

Jag fick en chock när jag härom dagen såg TV-reklam för Monsantos Roundup på svensk TV. Jag var nämligen övertygad om att det är förbjudet att använda i Sverige med tanke på hur farligt det visat sig vara (risk för missfall, infertilitet och cancer och att det dessutom verkar lika bakom bidöden.
Bild ur Monsantos reklam för  Roundup på svensk TV
Än mer chockad blev jag när jag dagen efter upptäckte att en granne använder just Roundup på sina maskrosor. Jag blev helt kall eftersom jag var ute med Greta, som gärna ville dit och nosa.
Hädanefter ska hon inte ens få gå i närheten av deras uteplats!
Jag förstår inte att människor kan vara så totalt omedvetna om riskerna med tanke på all publicitet de fått. Hur är det ens möjligt att Roundup får säljas och t o m göra reklam där det låter som en enkel och ofarlig lösning???
Faran med det måste verkligen spridas, även om vissa vägrar att lyssna och tror att de vet bäst, bara för att det låter enkelt!

Senaste tiden har det verkligen uppmärksammats hur viktiga bin är och National geograpic skrev t ex 1 juni under rubriken Massdöd hotar världens bin: "Bin var sårbara även för 100 år sedan År 1915 inträffade en katastrof, som utplånade de flesta biodlingar i Storbritannien. Broder Adam var då 16 år och hade precis börjat sin tillvaro i klostret Buckfast Abbey i sydvästra England, där han blivit biodlare. Forskare kopplade senare ihop katastrofen med ett dittills okänt virus. Broder Adam uppfann superbiet De flesta av de överlevande bina var blandningsarter, och det gav broder Adam idén att avla fram ett sjukdomsresistent bi.[Genomgående mina kursiveringar.] De följande 37 åren reste han därför genom Europa, Mellanöstern och Afrika och samlade in över 1500 drottningar från olika arter av honungsbin. Efter otaliga försök lyckades han skapa Buckfastbiet – ett ”superbi”, som det kallades. Det var ljusbrunt och tåligt, stack endast motvilligt, och så var det extremt produktivt och motståndskraftigt mot kända sjukdomar. Från 1980-talet såldes Buckfastbin över hela världen.
bild lånad från National geograpic "Omgiven av uppvaktande
arbetsbin sticker en drottning i en kvalsterresistent försökskoloni
ut tungan för att matas. Drottningen, som odlats fram av forskare
från 
USA:s jordbruksdepartement, är ett 'hygieniskt' bi – vilket
innebär att hon producerar arbetsbin, som instinktivt upptäcker
och dödar kvalsterinfekterade puppor. Forskare utvecklar nu
hygieniska bin, som även har egenskaper som biodlare
uppskattar: medgörlighet, tålighet och stor honungsproduktion."
Massdöd bland bin beror på dödligt kvalster Honungsbina angreps dock igen. Denna gång var hotet ett asiatiskt kvalster vid namn Varroa destructor, som invaderade Europa och USA.
'Endast en fullkomligt resistent, genetiskt gynnad ras eller stam skulle vara det slutgiltiga svaret på detta hot, sade broder Adam 1991. Under tiden förvärrades situationen bland bin jorden runt. År 2007 började det plötsligt komma rapporter från Europa och Nord- och Sydamerika om plötslig massdöd i hela bikolonier. Medierna kallade det ett 'hot mot lantbruket världen över' och en 'katastrof utan motstycke för jorden'. Insektspollinering, i synnerhet av honungsbin, är nämligen helt avgörande för en tredjedel av världens livsmedelsförsörjning.
Bin idag: Genteknik, evolution och robotbin De flesta stora biodlare använder nu bekämpningsmedel för att döda kvalstren, men för att undvika kemikalier håller en del biforskare på att återgå till broder Adams metod: Superbi version 2.0. Den här gången använder de verktyg från den moderna vetenskapen, däribland genteknik. Andra förordar motsatta och mer naturliga metoder än broder Adams. Inga kemikalier, ingen genmodifiering – låt bina utveckla resistens i sitt eget tempo och på egen hand. En mer kontroversiell lösning skulle kunna vara pollinerande drönare. I princip är tekniken möjlig. Självstyrande robotar identifierar blommor utifrån deras färg, svävar över dem och samlar in pollen med hjälp av mjuka sonder. Kanske kan det göra världens livsmedelsförsörjning mindre sårbar för sjukdomar i bikolonierna."
Vi gör vårt till för att rädda bin med våra bikupor i koloniföreningen
Naturskyddsforeningen tipsar om hur vi kan hjälpa bin i framtiden och deras text har publicerats på många ställen. De skriver så här: "Vi kan tacka våra bin för maten! Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör livsviktiga insatser för vår överlevnad.   ---
Honungsbin är binas kändisar. De är många och lever i bikupor ca 50 000 tillsammans. Men det finns många olika sorters bin och många arter lever ensamma, solitära bina. De tillverkar inte honung, men de är också mycket viktiga för att befruka våra växter.
Honungsbin kan flyga flera kilometer från bikupan i jakt på blommor. Solitära bin håller sig inom något hundratal meter från boet. Det betyder att om du lyckas få solitärbin att trivas i din närhet, får du små trädgårdsmästare som hjälper dig att få mer frukt och grönsaker!

 • Bygg ett vildbihotell  Solitära bin bygger sina bostäder som små enrumslägenheter. Där lägger de några ägg, bäddar och placerar in matpaket för larverna som utvecklas där inne.  Många ensamlevande bin bygger bon i hål som andra insekter redan gnagt i trä. Men vi kan hjälpa dem och erbjudna specialbyggda små krypin. Det kan räcka att borra några hål i en träbit och hänga upp i soligt läge. Hålen ska vara ca 5-6 cm djupa och inte gå rakt igenom hela brädbiten, det ska vara stopp så det finns en botten i biboet. Det går också att göra vilbihotell av vass eller bamburör som buntas ihop och hängs upp.  
 • Sjukdomar och landskapsomdaning  ---Flera olika sjukdomar drabbar tambin. Olika sorters giftiga bekämpningsmedel och miljöförändringar, som att det gamla småskaliga odlingslandskapet försvunnit, slår också hårt mot bin till exempel genom att många sorters blommor minskar.  Flera sjukdomar härjar bland tambin i Sverige, t ex Nosema och Varroakvalstret, innebär att  det inte är enkelt att vara biodlare. Men tambin klarar sig ändå förhållandevis väl och många biodlare har lärt sig att hantera sjukdomarna. Det är ännu värre för de vilda bina. Hotet mot dem är inte sjukdomarna, utan utarmningen av deras livsmiljöer. Det finns för lite blommor och variation i odlingslandskapet. Men de trivs bra i många trädgårdar och vi kan gynna dem genom att erbjuda husrum och växter som de gillar!  
 • Tre saker som du kan göra för att hjälpa våra bin:
  1. Hjälp dem med bostäder, bygg ett bihotell [se ovan!]
  2. Odla blommor på balkong, i trädgården och spara vilda blommor  
  3. Köp ekologisk mat så minskar användningen av bekämpningsmedel
  4. Gör en bivattnare, så hur här
bild av bivattnare, lånad från Naturskyddsforeningen.se
Ta en pajform eller en panna och fyll den med vatten och spelkulor, eller små stenar [se bilden ovan!]. Kulorna ger bina någonstans att landa så att de inte riskerar att drunkna när de dricker. Placera på lämplig plats, i närheten av blommor och grönska där bin brukar trivas. Tack för din insats!" Jag tänker sätta en på Gretero-lotten

Kort bifakta: Det finns 285 olika arter vilda bin i Sverige, en tredjedel är hotade. De finns på rödlistan för att jordbrukslandskapet har blivit enformigare med för lite blommor. Det fanns 300 bi- och humlearter men 15 är redan försvunna. 
Varför är bin viktiga?  Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter så att det blir frukt och bär åt oss och mängder av fåglar och andra djur.   Utan bin skulle det bli väldigt tomt i frukt- och grönsaksdisken där vi handlar resultatet av binas gratistjänster åt oss! Mer än en tredjedel av maten vi äter är resultat av pollinerad av bin. En klick honung  Ge bina en tacksamhetens tanke när du tar en klick honung! För att fylla en honungsburk krävs 5 miljoner blomsterbesök! Mer än en tredjedel av maten vi äter är pollinerad av bin. Äpple och jordgubbar är två exempel." Rädda bina ekonomiskt här!

Bikupor hos vår äppel- och honungsleverantör i Sandvången
I mars skrev Supermiljöbloggen.se att det främst är det intensiva jordbruket som hotar de pollinerande vildbina: "Enligt en ny rapport från IUCN (International Union for Conservation of Nature) riskerar så mycket som en tiondel av Europas 1965 vilda arter av bin utrotas.  ---pollineringen, är kraftigt hotad av ändrade livsvillkor för pollinerande däggdjur, fåglar och insekter. --- Intensiva jordbruk och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel är de största bidragande orsakerna till den minskning av vilda bin i Europa som forskare nu ser. IUCN har slagit fast att närmare 10 procent är hotade av utrotning idag, och fler kan komma att hamna på listan.  
Om vi inte tar reda på orsakerna bakom denna nergång i vilda bin, och agerar snabbt för att stoppa den, kommer vi verkligen behöva betala ett väldigt högt pris, säger Karmenu Vellu, europeisk kommissionär för miljön.  Europeiska kommissionen fastslår att närmare 84 procent av våra huvudsakliga grödor kräver insektspollinering, men mer forskning behöver göras kring ämnet. Idag beräknas insekternas pollinering vara värd mångmiljardbelopp, något som vi i framtiden måste betala för om vildbina och andra pollinatörer försvinner. Framförallt kan anpassade livsmiljöer och minskad användning av bekämpningsmedel leda till förbättrade livsvillkor.
bild lånad från sustain ablenutritionlifestyle.com
Många olika blommande växter är viktiga för bina, så odla gärna några av de på bilden ovan så kan du hjälpa bisamhällen i din närhet! Lavendel, kattmynta, salvia, koriander, timjan, fänkål, gurkört, krokus, smörblomma, aster,stockrosor, anemoner, snödroppar, pelargon, ringblomma, stenörter, vallmo, solros, zinnia, paradisblomster och heliotroper.
Strömsö tog upp detta redan i mars: "Redan mayaindianerna sysslade med biodling. I Skandinavien behövde vikingarna honung för sitt mjöd och när kristendomen kom behövdes bivax till ljus i kyrkorna. Men det oaktat har bina alltid varit livsviktiga. --- Monokulturer är illa för bin  I Nordamerika har man problem med massdöd av bin. En orsak är de stora monokulturerna, dvs att man bara odlar en gröda på ett område. Ett bi flyger ungefär tre kilometer för att hämta hem honung, men i USA är odlingarna mycket större än så. När huvudgrödans blomning är över finns det ingen näring kvar för bina, så de dör. --- En annan orsak till binas massdöd kan vara bekämpningsmedel och gifter som används inom storjordbruken.  --- När vi flyttar en bikupa från Malax till trädgården på Strömsö väntar vi till skymningen så att alla bin har hunnit hem från sina flygturer. För att bina ska hålla sig lugna sprutar vi lite rök på dem.  Det kan finnas 20.000 bin i en kupa. Under sommaren bygger man på höjden an efter bisamhället blir större. Mot hösten kan det finnas upp till 70.000 bin i en kupa och en bra honungsskörd kan vara 50-100 kg. Det är hon-bina som flyger hem honungen. Han-binas uppgift är att para sig med drottningen. När man startar en biodling ska man tänka på att sätta den på en varm och solig plats som ligger i lä." 
Webfinanser.com tillägger att "Även i villakvarter och trädgårdar kan mångfalden hotas av hårdgjorda ytor, utbredda gräsytor och förädlade växter. Och det drabbar inte bara den globala livsmedelsförsörjningen utan också skörden av frukt, bär och grönsaker i den egna trädgården. I Sverige har vi ca 2,6 miljoner trädgårdar och genom några enkla åtgärder som gynnar pollinatörerna så gör vi en insats både för oss själva och omgivningen. När det nu är högsäsong för att plantera nytt i trädgården så välj - blommande träd och buskar - växter med enkla blommor, dubbla blommor saknar ofta nektar och pollen eller är så täta att de är svårtillgängliga för insekterna. - särskilt nektarrika växter: honungsört, snokört, röd rudbeckia, ringblomma, solros, gullris, höstaster, fingerborgsblomma, kattmynta, lavendel och många kryddväxter som salvia, mynta, timjan, oregano -  växter som har lång blomningstid eller kombinera växter så de kompletterar varann i blomningstid - tidigblommande växter som blommande arter av pil och sälg, tidiga vårlökar som krokus, snödroppe och vintergäck. --- Tillåt mångfald i gräsmattan med blommande växter som tusensköna, vitklöver och brunört. Så eller plantera in vilda ängsblommor i någon del av trädgården. --- Undvik all form av kemisk bekämpning i trädgården! Vi kan alla göra en insats för att rädda humlor och bin i vår omgivning. Tillsammans är i många!" 

Inga kommentarer: