tisdag 1 juli 2014

Småskalig eko-odling viktigast mot världssvälten!

FN konstaterade senast i höstas, i rapporten Trade and environment review 2013 wake up before it’s too late från UNCTAD, att 70 % av de en miljard människor som svälter eller är undernärda i världen arbetar inom lantbruket. Att få slut på världssvälten handlar därför om att ge världens bönder rätt förutsättningar för att inte ska satsa på konventionellt ”kemikaliejordbruk” eftersom insatser som frön, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel kostar för mycket, samtidigt som de också ökar risken för förorenat vatten och minskar lantbrukarnas självständighet. De konstaterar också att "kemikaliejordbruket" innebär mindre motståndskraftiga jordar, som inte klarar av att stå emot effekterna av klimatförändringarna. FN slår fast att om vi ska ha en rimlig chans att få bukt med världssvälten så måste maten produceras ekologiskt, d v s utan kemikalier, där svälten är som störst. FN anser alltså att småskalig (närproducerad kan man också kalla det när de är självförsörjande) ekologisk odling är lösningen på världssvälten.   
Ekologiska odlingar på Ås trädgård
Redan 2005 antog Sveriges riksdag med bred majoritet 16 miljömål, varav 15 tagits beslut om redan 1999. De handlar bl a om begränsad klimatpåverkanfrisk luftgiftfri miljöskyddande ozonskiktingen övergödninggrundvatten av god kvalitethav i balans samt levande kust och skärgårdlevande skogarett rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv. Man kan nästan säga att de var FNs föregångare, eftersom Sveriges 4000 ekobönder bidrar till åtminstone tolv av de 16 miljömålen. De bidrar till en giftfri miljö, renare vatten och bevarandet av den så fundamentalt viktiga biologiska mångfalden eftersom KRAV inte tillåter användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Deras jordar får därför större motståndskraft, vilket är ett måste för att öka möjligheterna att stå emot effekterna av klimatförändringarna. Deras  klimatpåverkan är minskad eller lika i jämförelse med konventionellt jordbruks klimatpåverkan per hektar eller per kilo produkt.
Trots detta talas det, bl a inom USAs parlament, och  om mer "kemikaliejordbruk", större producenter, monokulturell odling och GMO-produktion. Kanske av ren okunskap, eftersom FN varnar för just det och ser nödvändigheten av att snarast möjligt återvända till och utveckla mer hållbara, naturliga och ekologiska odlingsmetoder. Kanske därav titeln Handel och miljö redogörelse 2013 vakna upp innan det är för sent. I den medverkar mer än 60 experter från hela världen och omslaget till rapporten ser ut som om den vore en succédokumentär eller Hollywood-film och titeln är mibnst sagt dramatisk: Nu måste vi verkligen återvända till jordbrukets naturliga rötter. Dess viktigaste budskap ekar från FN-rapporten från december 2010, vars viktigaste budskap är att småskalig och ekologisk odling är lösningen på världssvälten, och varken monokulturell eller GMO-produktion. Det kan jag tycka vore det mest självklara och framförallt naturliga, men det motarbetas givetvis av storföretagen.

Inga kommentarer: