fredag 4 oktober 2013

Unspoiled Monsters på Ahlbergshallen

Johan Nobell visar teckningar och installationen med björkstammar nedan, under titeln Unspoiled MonstersAhlbergshallen.
Hans Unspoiled Monsters [Oförstörda monster] befinner sig i en värld som påminner om Terminator 2, med författaren Fredrik Ekmans ord i en text på utställningen, "ofta ödelagt landskap. Över de utbrända markerna höjer sig en himmel som tycks infuserad [fylld] av främmande toxiska ämnen."
– Teckningarna innehåller olika karaktärer som är tagna ur sitt sammanhang och är en blandning av comics och abstrakt konst. Jag vill hitta ett sätt att förena det abstrakta med det dekorativa, berättar Nobell i ÖP. Jag vill höja det lågt värderade och ge teckningar samma värde som en målning.
Det är nämligen just sina abstrakta oljemålningar som Johan Nobell är mest känd för. Han började måla mer fiktivt när han bodde i New York 2004 och det här är första gången han ställer ut sina teckningar, som främst är skapade i år.
Monstren uppfattar jag mer som sorgsna och ångerfulla än skrämmande, där de sticker upp lite varstans med skräckslagna blickar. Ångrar de den miljöförstörelse som resulterat i det totala sammanbrottet av deras civilisation?
Hans målningar har ofta jämförts med serier, eller comics, som han själv kallar det och visst känner jag igen desperationen ur Krazy Kat-serierna, som är en inspirationskälla.
T o m 13 oktober kan du se Unspoiled Monsters på Ahlbergshallen. Läs mer om utställningen i LT!   

Inga kommentarer: