tisdag 27 augusti 2019

Våra musklers behov av vatten

   Allt fungerade fantastiskt när jag opererades i Landskrona i onsdags och jag är så tacksam över att det äntligen är gjort nu. Det enda som oroade sköterskorna är att jag, trots att jag efter operationen druckit drygt 3 l vatten, inte fick urinera trots idoga försök. (Typiskt; där sprack min tidigare Stones-liknelsen från sjukhuset ännu mer!) Enl sköterskorna ska det inte påverkas av att jag normalt dricker 3 l/dag (o före operationen bara fick dricka 2 glas vatten).
   Men, nu kommer något glädjande (icke Stones-relaterat) jag har funnit vetenskaplig evidens för att vältränades kroppar upptar vätska väsentligt bättre än andra! Tänker då att det torde vara eftersom musklerna förbränner även vatten i vila; så där hade sköterskorna helt fel. Det kommer jag dock INTE att uppmärksamma dem på! (Jag är nog besvärlig med alla mina frågor i vanliga fall så tänk er mig som narkotikapåverkad.) Jag är alltså vältränad trots att musklerna inte syns så väl längre, så det så.
   Vatten fyller ut nästan varje utrymme i vår kropp och hjälper till att
    strukturera protein och glykogen i kroppen. Bara för att kunna röra 
   musklerna krävs vatten och det är nödvändigt med elektrolyterna
    i vatten för att kunna bygga muskler över huvud taget.

   Utan nog vatten i kroppen får musklerna inga elektrolyter, som t ex kalcium, kalium och magnesium. Dessa hjälper musklernas styrka och kontroll så att de fungerar optimalt. Läser att elektrolyterna följer med olika livsmedel och drycker och att vi förlorar dem bl a genom svettning och toalettenbesök. Elektrolyterna ingår i våra kroppsvätskor som urin, blod och svett och sitt namn har dessa fått av att de verkligen har "elektrisk laddning". 
   En elektrolysobalans kan orsakas av bl a sjukdom, medicinering, vätskebrist (som sagt) och underliggande (bl a kroniska) störningar. Vanligaste orsaken är att vi förlorar vätska, vilket kan bero på t ex kräkningar, diarré, svettning och hög feber. Andra orsaker kan vara näringsfattig kost, svårighet att kunna uppta näring pga tarm- eller matsmältningssvåriheter. Det kan också handla om Hormonobalans och endokrina störningar (i hormonbalansen och ämnesomsättningen) liksom om antibiotikabehandling, diuretika, kemoterapi samt viss annan behandling av cancer, hjärtsjukdomar eller hormonella störningar. Njursjukdom eller skada då njurarna spelar bl a också en viktig roll vid reglering av klorid i blodet.

   De viktigaste elektrolyterna är kalcium (som behövs för muskelkontraktioner, nervsignaler, blodkoagulering, celldelning samt att bibehålla ben och tänder), magnesium (behövs också för muskelkontraktioner, stabil hjärtrytm, nervfunktion, benbyggnad och styrka, motverkar ångest och stöder matsmältningen). Dessutom kalium (som bidrar till stabilt blodtryck och understödjer muskelfunktionen), Natrium (vilket bidrar till att upprätthålla vätskebalansen, behövs för muskelkontraktioner, och hjälper till med nervsignalering) Klorid (som även det upprätthåller vätskebalansen). Fosfat som finns på flera platser i kroppen och är en viktig beståndsdel i bl a skelettet, DNA-molekyler och för cellernas energiproduktion och signalering.
  Läser att många underskattar vikten av just vatten vid styrketräning. "Rätt vätskebalans är lika viktigt för hälsan som för att nå tävlingsframgångar. Den mänskliga hjärnan består till 95% av vatten; blodet är 82% vatten; lungorna är nästan till 90% vatten. Vatten är det enskilt mest kritiska näringsämnet för hälsa, tillväxt och utveckling. Det är inte bara viktigaste näringen i kroppen utan också det vi har allra mest av. Vatten behövs för balancen i alla kroppens system, inkl hjärna, lungor, njurar och muskler.  Så viktigt för balancen att om vi har bara 2% för lite kan hjärnan krympa på ett sätt som ger irreparabla skador för vår neuromuskulära koordination, sämre koncentration och långsamt tänkande. Vätskeförlust innebär minskas uthållighet, mindre styrka, det kan ge kramper och sakta ned muskelrrsponsen.  
  Vatten krävs för att transportera näring till cellerna och transportera avfall ur kroppen. För att röra och sträcka musklerna behövs också vatten. Med vätskeförlust förloras elektrolyterna och du kan få kramp. Då musklerna kontrolleras av nerver, uthålkas din kontroll och styrkebalansen utan vatten och elektrolyter. Muskler består primärt av vatten, så utan vatten kan du inte spänna dem och förlorar deras tonus."
  En genomsnittlig  person, som rör sig lite, behöver minst 8 - 12 dl vatten/dag.Aktiva människor måste dels ersätta vätskan de förlorar som svett.  Beroende på din storlek och svettning förlorar du ca 6 dl vatten för varje träningstimmar. Träning i ett milt klimat innebär att du troligen svettas ut drygt 11/2 l vatten varje timme. Vätska krävs också bl a för smörjningen av våra leder.

  Inga kommentarer: