söndag 23 september 2018

Medicin förebyggande migrän snart här

Migrän är verkligen ett gissel för väldigt många o nu tycks (äntligen) läkarvetenskapen ha funnit sätt att förebygga, o alltså inte bara dämpa, sådan

Jag läser i Illustrerad Vetenskaps nyhetsbrev "I dag vet de [forskarna] att den smärtsamma huvudvärken beror på en av nervernas signalmolekyler, CGRP. Hos de flesta människor är CGRP helt harmlöst, men hos migränpatienter leder det till att känselnerverna i huvudet är extremt känsliga och upplever minsta påverkan som smärta
Läkaren Peter Goadsby från King’s College Hospital i London har nu utvecklat en så kallad antikropp som slår ut signalmolekylen. På så sätt kan migränen bromsas innan ett nytt anfall inträffar." Helt fantastiskt, tycker jag! "Effekten har dokumenterats i ett försök med 955 migränpatienter som injicerades med antikroppen en gång i månaden under ett halvt år. Patienterna hade som utgångspunkt migrän mellan fyra och 14 dagar i månaden, men efter försöket hade deras månatliga migrändagar i genomsnitt minskat till 3,5 dagar. [Genomgående mina kursiveringar] 47 procent av deltagarna upplevde som minst en halvering av antalet dagar med migrän och 26 procent blev helt botade från sin migrän." Bästa tänkbara resultat m a o! "Det nya läkemedlet finns redan på den amerikanska marknaden under namnet erenumab och väntas godkännas i EU under 2019. I jämförelse med existerande migränmediciner har eerenumab den fördelen att den bara ska tas en gång per månad och att biverkningarna är betydligt färre. Tre nya migränmedel är på gång Erenumab är ett av tre nya typer av migränmedicin som antingen förebygger anfall eller dämpar akuta migränsmärtor."

Inga kommentarer: