lördag 5 maj 2018

Farligt med kosttillskott o antioxidanter?

Fascinerande genomlysning av antioxidanter och fria radikaler hos http://hjarnfysik.blogspot.com i: Varning för tillskott och antioxidanter ang något jag var övertygad om eller som Hjärnfysik uttrycker det: "Varför äter så många antioxidanter? Läkare äter, idrottare äter ... Nästan alla som är hälsomedvetna har tillskott i skafferiet. Många tar en multivitamin för säkerhets skull, för mer är förmodligen bättre än mindre. Under de senaste decennierna har det kommit flera studier som visar på samband mellan antioxidanter och bra hälsa. Det finns dessutom en välgrundad teori om att fria radikaler skadar celler och påskyndar åldrandet och att antioxidanter motverkar detta genom att fånga upp de fria radikalerna." Detta har nämligen nu ifrågasatts av forskare James Watson! Han är inte vems om helst utan tilldelades Nobel-priset i fysiologi 1962.
James Watson på bild lånad från http://hjarnfysik.blogspot.com
Jag citerar:”problemet med observationsstudier är att om hälsomedvetna personer äter tillskott, betyder det kanske att de påstådda hälsoeffekterna beror på att de som äter tillskott är hälsomedvetna, inte på att tillskotten i sig har positiva effekter. [genomgående mina kursiveringar] Nya kliniska studier tyder på det. Det verkar t o m så att många tillskott är direkt skadliga. Människan är gjord för att äta antioxidanter i mat, inte koncentrerade ämnen i pillerformJames Watson, som fick Nobelpriset för sin upptäckt av DNA-molekylens struktur, tror att det i själva verket är fria radikaler som skyddar oss och antioxidanter som ger cancer. Det visar hur lite vi vet och när man vet lite, bör man hålla sig till vad man faktiskt vet.
Varför fungerar inte tillskotten av antioxidanter och hur fria radikaler skyddat mot cancer enl 
Studien det hänvisas till nedan kan du läsa häroch genomgången kan du läsa här!

Tankeväckande när så mycket tolkas annorlunda!Inga kommentarer: