måndag 11 september 2017

Fantastiska skeppssättningar på Österlen (och kvinnlig vikingakrigare)

Igår, på Kulturarvsdagen, var jag med på en oerhört intressant guidad tur med professor emeritus Lars Larsson i arrangemang av Österlens museum och Fornminnesföreningen för att se skeppsättningar här i Simrishamns närhet. 
"En skeppssättning (ibland ett stenskepp) är en stenkrets med den spetsovala formen av ett skepp. Ungefär 2 000[källa behövs] skeppssättningar är kända i Skandinavien, de flesta i Sydsverige, men även ett stort antal i Danmark och Norge. Spridda exempel finns också i Tyskland och Baltikum. Till övervägande del är de (som Ales stenar) daterade till vendeltiden och vikingatiden; endast 35 har daterats till bronsåldern." Berättar Wikipedia. 
De två bilderna ovan kommer från Grevlunda och består av 8 fornlämningar: skeppssättning och domarring och 6 resta stenar troligen använda under lång tid. Möjligen finns ännu en skeppssättning invid, men här är inte utgrävt.
Ängakåsen  [kåse o kos betyder naturhamn] är en skeppsättning nära Kiviksgraven som består av 135 fornlämningar med rumsindelning. Glesa stenar men troligen ändå bronsålder pga omgivande anläggningar
Penningagraven, intill har en centralt placerad bautasten, Pengastenen. Där det finns ett 25-tal skålgropar. Där människor lämnat pengar som offer. "Stenen i den runda stensättningen sprängdes i tre delar 1915 och togs också bort från platsen. Stenen har dock återbördats och står idag kvar i tre delar." Tänker själv att stenen är en fallos som det offrats till för fruktbarhet, vilket är en möjlighet.
Mannen ovan använder en pekare och ställer frågor till Gud om ställenas historia.
Det ingick lunchmacka och dryck vid Kiviksgraven i Sågmöllan i resan. Väldigt gott med sillamacka och köttbullemacka serverades också.
Nästa stopp var Gårdlösa skeppsättning som består av en större skeppssättning med 15 stenar och en mindre skeppssättning med 16 stenar med en sten i mitten samt en domarring.
Sista stoppet var Stenhed som är en skeppssättning utanför Gärsnäs. Den är 52 meter lång och 14 meter bred och består av 30 liggande klumpstenar, upp till en meter höga. På en sten finns skålgropar. Förr fanns ytterligare en skeppssättning på platsen som var mindre och bestod av nio stenar. Någon gång vid förra sekelskiftet togs den bort.
Mannen med pekaren var väldigt intressant att prata med och gav ytterligare en dimension till de arkeologiska fynden och de slutsatser som dragits av dem.
En annan intressant händelse det rapporterades om härom dagen är den krigargrav från vikingatiden på Birka som med hjälp av DNA visat sig innehålla en kvinna. Det säger en hel del om den ställning kvinnor hade i Norden före kristendomen.

Inga kommentarer: