onsdag 27 juli 2016

Hur hjärnan påverkas av brist

Som jag berättat tidigare så blir jag helt paralyserad av när inte ekonomin funkar. Nu har jag faktiskt hittat vetenskapliga förklaringar till vad jag misstänkt hela tiden. Det var Dagens arena som uppmärksammade det i november. Där tas först och främst Bristens Vetenskap eller The Science of Scarcity som Harvard Magazine kallar Harvardekonomen Sendhil Mullainathan och Princetonpsykologen Eldar Shafir bok och avhandling, upp. Det har en hel del att göra med varför hunger kan leda till desperata händelser som krig och revolutioner och är enormt intressant. [Tycker i a f jag.]

"Allt mer hjärnforskning pekar på att det inte är personliga egenskaper som leder till fattigdom, utan tvärtom fattigdom som leder till bristande kognitiv förmåga." [Genomgående mina kursiveringar.] Forskarna Mullainathan och Shafir "bad ett antal personer tänka sig en hypotetisk situation där de tvingas reparera sin bil för 1 500 dollar.
Denna stressande situation visade sig sänka låginkomsttagares intelligenskvot motsvarande en person som inte sovit på ett dygn. [Vilket påminner om forskning jag presenterat tidigare.] Förhållandevis välbeställda personer utan finansiella problem påverkades däremot inte alls av detta tankeexperiment.
Det är alltså den förhöjda stressnivån som fördunklar omdömet för människor i fattigdom, inte själva bristen på faktiska pengar.
Fattigdom i denna skepnad, menar forskarna, vars forskning finns sammanställd i boken Scarcity[: Why Having Too Little Means So Much - Knapphet: Varför att Ha För Lite Betyder Så Mycket], är en ständigt stressande känsla av otillräcklighet som försämrar förmågan att exempelvis välja ett bra banklån, köra bil eller lösa kreativa problem. Fattigdom är alltså inte ett direkt resultat av bristande mental kraft, utan bristande mental kraft är i själva verket ett direkt resultat av fattigdom.
Sendhil Mullainathan Foto Jim Harrison
[Därutöver] I en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences visar utvecklingspsykologerna Gary Evans och Michelle Schamberg att kroniskt förhöjd fysiologisk stress förmodligen är en effekt av fattigdomens inverkan på hjärnan och så småningom leder till sämre mental prestation. Arbetsminnet försämras, vilket kopplas till minskad läskunnighet och problemlösningsförmåga. Ett barn i en fattig familj får ett försämrat arbetsminne även i vuxen ålder. Neuroendokrinologen Bruce McEwen påvisar [dessutom] i sin forskning att effekterna av stress sträcker sig även till olika djurs arvsmassa. Något som skulle kunna peka på att fattigdomens negativa effekter bland människor kan vara ärftliga, men forskningen på människor är än så länge oklar." 
Jag återgår slutligen till Scarcity av Mullainathan och Shafir och översätter deras text från Harvard: "Varför skjuter framgångsrika människor upp saker till i sista minuten? Varför fortsätter fattigdom? Varför har ensamma svårt att hitta vänner? Dessa frågor verkar inte hänga ihop, ändå kan Sendhil Mullainathan och Eldar Shafir visa att allt är exempel på tankesätt som uppkommer av brist.
Här kan du se Sendhil Mullainathan föreläsa om hur
brist försämrar människors kognitiva förmågor 

Byggt på framkanten av forskning inom beteendevetenskap och nationalekonomi visar Mullainathan och Shafir att fattigdom skapar en liknande psykologi hos alla som kämpar för att klara sig på mindre än de behöver. Upptagna människor misslyckas med att planera sin tid effektivt av samma anledning som fattiga och dem som utnyttjat krediten till max misslyckas med att hantera ekonomin. Bristens dynamik avslöjar också varför bantare har så svårt att motstå frestelser, varför studenter och upptagna chefer hanterar sin tid så dåligt, liksom varför sockerrörsbönder har högre IQ efter skörden än före. [Se föreläsningen ovan så tas allt detta upp!] När vi väl börjat tänka i termer av brist och strategierna det innebär får problemen i det dagliga livet ett större fokusMullainathan och Shafir  diskuterar hur fattigdom påverkar vårt dagliga liv, berättar anekdoter om sina egna svagheter och drar förvånande slutsatser som ger forskningen liv. Deras forskning och bok [liksom föreläsningen ovan] ger nya sätt att förstå varför fattiga förblir fattiga, varför upptagna förblir upptagna och avslöjar hur brist för oss vilse och hur individer och organisationer kan hantera brist bättre, vilket kan innebära större ersättning och framgång.

Jag förstår nu precis varför det påverkar mig så starkt att t ex inte ha råd med alla räkningar. Mina kognitiva förmågor är ju så begränsade ändå efter hjärnblödningarna så om vanliga människor reagerar så är det helt logiskt.

Inga kommentarer: