söndag 17 april 2016

Styrketräning motverkar hjärnblödningar

Nu kommer ännu ett inlägg om att det inte bara är så oerhört kul att träna, utan också hur oerhört viktigt det är för vår hjärna (så att den t ex inte ska krymper), liksom allt möjligt både när det gäller vår kropp och vår själ. Nu har det även visat sig att styrketräning motverkar tysta hjärnblödning och skjuter upp åldrandet, vilket innebär att även demenssjukdomar kan skjutas upp.

Forskarnas teori är att styrketräning hjälper hjärnans nervceller och blodkärl att växa. Det är den kanadensiska forskaren Teresa Liu-Ambrose som är en av de forskare som gjort en styrketränings-studie vid University of British Columbia i Kanada. I studien ingick ett hundratal kvinnor i 70-80-årsåldern, som alla hade ett förstadium till demens. De fick träna två gånger i veckan. och hälften av gruppen gjorde lätta styrkeövningar medan den andra gruppen gjorde rena konditionspass i form av promenader.  Dessutom jämfördes de med en kontrollgrupp  där deltagarna gjorde olika stretchövningar. Under det halvår studien pågick genomgick kvinnorna också regelbundna tester av hjärnkapaciteten. Forskarna kunde tydligt se hur styrketräning påverkade de delar av hjärnan som sköter det komplexa tänkandet, den exekutiva förmågan.
– Våra studier tyder på att man åtminstone kan skjuta upp demenssjukdomens utbrott genom att vara fysiskt aktiv, säger Liu-Ambrose till Vetenskapens värld och berättar att ett års styrketräning faktiskt kan göra hjärnan uppemot två år yngre. [Genomgående mina kursiveringar]
"Träning har visat sig kunna göra din hjärna yngre och förskjuta
demens. Dessutom bildas det nya hjärnceller i den delen av
hjärnan som kallas hippocampus" Lånat från vardagspuls.se
Studien visade även att konditionsträning har en annan effekt på hjärnan än den styrketräning har. Konditionsträningen förbättrade det så kallade episodiska minnet, som bl a är förmågan att minnas ord på en lista. Konditionsträning aktiverar alltså andra hormonsystem än styrketräning gör, vilket också ger helt andra effekter på hjärnan. Kontrollgruppen, med stretchövningar, visade däremot inga förbättringar alls. Forskningsstudien visade också att styrketräning även tycks kunna motverka så kallade tysta hjärnblödningar, som är vanliga hos människor från 40 år och uppåt.
 – Vi vet att den som råkar ut för sådana här skador löper större risk att utveckla demens i framtiden, och vi ser att styrketräning bromsar skadornas utbredning. Det här understryker verkligen styrketräningens betydelse när det gäller hjärnan, säger Liu-Ambrose i Vetenskapens värld.

Anders Hansen som är överläkare i psykiatri säger (precis som jag hävdar oförtrutet) till Vetenskapens värld att de positiva effekterna på hjärnan vid träning är många:
– Det händer ofantligt mycket hjärnan även hos yngre som rör sig, säger han och berättar att  Blodflödet i hjärnan ökar med 20 % vid fysisk ansträngning!
– Och på sikt bildas det också nya hjärnceller i den delen av hjärnan som heter hippocampus och kopplingen mellan olika delar i hjärnan stärks.
Han berättar också att studier visat att simultankapaciteten förbättras, såvi blir mer stresståliga och att kreativiteten ökar hos de som är fysiskt aktiva. Det verkar t o m som om intelligensen kan öka. Du behöver dock inte springa ett maraton för att få effekt:
– Hjärnan räknar all rörelse, varje steg vi tar. Men det ultimata verkar vara att springa tre gånger i veckan, helst minst 30 minuter.
Se där; ytterligare skäl att träna så sätt igång, vettja!

Inga kommentarer: