måndag 8 februari 2016

Utdöd groda återupptäckt!

Förr någon vecka sedan rapporterade I fucking love science om en groda som trotts ha varit utdöd, eftersom den inte setts på över ett sekel, som nu "återupptäckts" i Indien. Från början klassificerades grodan som Polypedates jerdonii, efter zoologen Thomas Jerdon, som först fångade den år 1870. Sedan dess har den trotts ha varit utdöd, men efter DNA-test av den "återupptäckta" amfibien upptäcktes det att den är så genetiskt åtskild från andra trädgrodor att det är befogat att tilldela den en helt egen typ. Nu klassas den därför som en Frankixalus jerdonii och det innebär att antalet grodarter upptäckta av den kände indiske biologen Sathyabhama Das Biju uppgår till imponerande 79 st!
Efter "återupptäckten" visade det sig också att Frankixalus jerdonii finns mer utbredd än vad som tidigare trotts.Trots "återupptäckten" varnar dock forskarna för att risken att den åter kommer att gå förlorad med tanke på hur miljön behandlas på den indiska subkontinenten och då för evigt.

Bilder av Frankixalus jerdonii lånade från www.iflscience
Den lever högt upp i trädtopparna, så ingen har sett en sådan
på över ett sekel. innan den nyligen återupptäckts i Indien
Det tros att grodan kan hittas över hela Indien och även i Kina, men den hotas av förstörelsen av dess habitat. 2007 när en grupp forskare sökte andra amfibier på skogsmarken när de fick höra ett ovanligt rop som visade sig komma från trädtopparna.
“Vi hörde som en hel musikalisk orkester uppifrån trädtopparna. Det var magiskt! Naturligtvis måste vi undersöka det" berättar Biju, som är huvudförfattare till studien, som som publicerats i PLOS ONE för Associated Press.
När forskarna tagit sig upp i trädtopparna, återupptäckte de grodan som inte hade setts på över 130 år. Det visade sig att den fortplantar sig i hålen i trädtopparna. De upptäckte också att just fortplantningen fungerade väldigt speciellt. Först lägger honan befruktade ägg i en liten vattenpöl i trädens hål, så försvann hon och avvaktade att de skulle kläckas. När det skett, återkommer hon vid jämna mellanrum och lägger dit obefruktade ägg som föda till de växande grodynglen.
Den ovanligt mjuka munnen grodynglen har tros
ha anpassat sig till livet som äggätare.
Det ovanliga beteendet hjälpte till att förklara varför grodynglen har munnar helt utan tänder, vilket de flesta arter har, och istället var mjuka, för att bara kunna suga i sig äggen. De vuxna avviker från normen att äta insekter och larver, vilket de flesta andra amfibier gör, och äter istället växter. 
Även om återupptäckten är goda nyheter varnar Biju för att folk ska bli övermodiga. Amfibier runt om i världen är väldigt hotade, the International Convention for the Union of Nature beräknar att en tredjedel av alla amfibier är på gränsen till utrotning. Frankixalus jerdonii är tyvärr inget undantag, trots att den återfanns 2007, forskarna har noterat att mycket av just denna skog huggs ned och bränns för att kunna användas att odla på, vad vi här i Sverige kallar svedjebruk alltså. Glada nyheter, men med en reservation alltså.

Inga kommentarer: