fredag 12 februari 2016

Modellstudier - tips

Igår var jag på Kroki (som de kallar det) på SARA igen, vilket egentligen alltså är Modellstudier eftersom det är en enda pose modellen håller under 2 h med pauser var tjugonde minut.
Denna gång tecknade jag hela 20 min på varje
teckning, men ändrade perspektivet genom att
antingen stå eller sitta
Det verkar inte som om så många av de som är där och tecknar egentligen fått någon undervisning i hur man ska göra. Många klagar på att de inte får fram tyngden i modellen, att proportionerna inte stämmer eller att de inte får fram själva lutningen.
skuggorna på teckningarna är mina
krukväxter, så hoppas de inte stör!
Eftersom jag dels har många års modellstudier i bagaget, läst Drawing on the Right Side of the Brain noga och hjälpt andra med deras teckningar har jag därför försökt att hjälpa till med hur man ska tänka.
tecknade både med blåkrita, rödkrita
och grafit + vitkrita för högdagrarna
Mitt första råd är att verkligen titta på modellen mer än på själva teckningen.
Låt gärna pennan, kritan eller kolen följa konturen av modellen samtidigt som du följer den noga med blicken.
Använd pennan, kritan eller kolen som måtstock och syfta hur stor del av den som t ex en kroppsdel är i förhållande till hela kroppslängden.
Var noggrann med riktningarna och lutningar; det är genom dem du får fram tyngden i bilden.
borde kanske lägga ihop bilderna till
en urtråkig animation
Perspektivet (såväl i bilden som de olika delarna i förhållande till varann) är oerhört viktigt, men ger sig nästan av sig självt om du observerar motivet ordentligt.
Lämna teckningen öppen genom att inte dra så starka streck första omgången och därigenom låsa teckningen i en form.
Det som ger främst modellteckningar liv är att modellen aldrig kan vara helt stilla på samma sätt som ett stilleben, vilket alltid innebär en viss skevhet i bilden. Samma tips gäller f ö också för när du tecknar eller målar just stilleben, men de är extra viktiga just vid modellstudier!

Lycka till nu!

Inga kommentarer: