fredag 7 april 2017

Konstnärlig Verksamhet Driver Tillväxt och Utveckling för hela samhället

Igår deltog jag i ett fantastiskt seminarium, Konstnärlig verksamhet Driver Tillväxt och Utveckling, Tjörnedala konsthall i regi av ÖSKG. Nya ordförande Rachel Tess hälsade välkommen till en dag som "höjer blicken och vidgar perspektiven för att se hur vi kan åstadkomma en större integration mellan olika verksamheter i samhället. Hur drar samhället nytta av konsten och konstnärens erfarenheter – tio, tjugo, femtio år framåt?" Verksamhetschef Susanne Lindblad ska ha en stor eloge för att ha samlat en intressant blandning av personer som belyste och diskuterade detta från olika perspektiv utifrån deras olika erfarenheter.
Rachel Tess är koreograf, dansare och konstnärlig ledare för MARC (Milvus Artistic Research Center) i Kivik. 
Eftersom jag pga sjukdom inte själv deltar i Konstrundan i år kommer jag att själv besöka kollegorna och är särskilt intresserad av hur Tess jobbar, eftersom jag själv dansade mycket under min uppväxt.
Konstrundan 2017 är den femtionde i ordningen och den är en riktig besöksmagnet, som spridit sig över hela landet, då den har bidragit starkt till besöksnäringen på Österlen genom åren. 
"Konstnärstätheten på Österlen slås i Sverige enbart av Stockholm och är en outnyttjad naturresurs" hävdar Susan Bolgar i ett brandtal om hur konstnärers kreativitet kan komma hela samhället till godo. Hon har tidigare arbetat som kultursamordnare här i Simrishamns kommun, vilket måste vara på den tjänst Elisabeth Wikenhed har nu.
Bolgar är nu konsult, utvecklare och rådgivare inom kultur och näringsliv Hon har lång och bred erfarenhet både från kommunal verksamhet på ledande positioner i Simrishamn och Jönköping. Dessutom har hon varit verksam inom privat kulturfinansiering liksom med strategiska kultursatsningar inom såväl privata företag som offentlig sektor. Här visar hon på hur det offentliga på bästa sätt kan dra nytta konstnärers initiativkraft och erfarenheter.
Vikten av eldsjälar betonades av moderate ordföranden i Tjörns kommunfullmäktige och eldsjälen Anders G Högmark. Han berättade om och drog paralleller till Nordiska akvarellmuseet på Tjörn. Han gladdes särskilt åt att, som Tjörnbo, vara inbjuden till Tjörnedala konsthall... Nordiska akvarellmuseet drivs som en stiftelse med verksamhetsmål att vara en plats för möten mellan konst, människor och natur. Med Bera Nordahl som "lysande chef". Museet liknar till sin struktur och verksamhet till viss del Tjörnedalas , då det även där finns en bred pedagogisk verksamhet och ett stort utbud av kulturarrangemang vid sidan om  museets utställningsverksamhet.
Österlenskolan för Konst och Design i hamnen här i Simrishamn har en oerhört driven rektor i Jennifer Forsberg. Hon berättade hur de jobbar och vikten av gränsöverskridande och samhällsintegrerat arbete just i skolan. Hon menar att skolans viktigaste uppgift är att ge verktyg och förståelse för den roll konstnären/ formgivaren bör ha i ett demokratiskt, mångkulturellt och jämlikt samhälle. Mycket inspirerande särskilt då jag är bekant med en av hennes elever.
ÖSKGs huvudsponsor är Sparbanken Syd och Andreas Narsell är marknadschef där. Han betonade målsättningen att medverka till en positiv ekonomisk utveckling i södra Skåne. Lojalitet och känsla för bygden ska vara ledstjärna och genomsyra allt arbete och de räknar inte sponsringen kortsiktigt, på det sätt som ofta sker vid idrottsevenemang. Sparbanken Syd har identifierat konstlivet på Österlen som en av de mest betydelsefulla näringarna och tänker att kultursponsring stärker deras varumärke.,
Professorn i organisation och ledarskap Lars Lindkvist vid Linnéuniversitetet i Växjö drog paralleller till Vandalorum och talade om kulturens kraft för regional utveckling och spänningsfältet mellan konst i ekonomi. I sin forskning fokuserar Lindkvist bl a på hur det är att leda och organisera verksamheter som befinner sig just i spänningsfältet mellan olika intressenter.
Lindkvist har också lagt fokus på hur kulturella och kreativa näringar kan användas för att utveckla platser och hur de också kan ge dynamiska effekter åt andra näringar i regionen. Han påminner dock om att allt detta gäller små samhällen och inte storstäder.
Lindkvist uppmärksammade också sex lärdomar om hur platser kan utvecklas med hjälp av kultur:
Negativa utvecklingar kan vändas med hjälp av kultur. Revanschlusta kan motivera förvandlingar. Istället för att kopiera andra bör det som är specifikt för varje ort betonas ytterligare. Satsa djärvt och inkludera lokalbefolkningen. Politiska ledningen måste ge sitt stöd. Processen är aldrig färdig utan måste vara en fortgående process.  
Längst till vänster i bild står utmärkta samtalsledaren och moderatorn Linda Fagerström, som är filosofie doktor, konsthistoriker och konstkritiker. Så hela panelen som, utöver de tidigare presenterade, även inkluderade Konstitutets Kristian Körner i Malmö (tredje från höger) som hela tiden antecknade och sammanfattade dagens diskussion i slutet. Körner är också själv konstnär, utbildad på Glasgow School of ArtKonstitutet är en ideell förening som står för kunskapsspridning, fortbildningar, erfarenhetsutbyten, tvärdisciplinära samarbeten och arrangemang i syfte att främja konstnärlig produktion för södra regionens bild- och formkonstnärer. De stod bl a bakom emalj-kursen jag gick på Skillige Emalj. Dessutom (längst till höger i bild) svenske filosofen och professorn i medicinsk etik vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet  Nils-Eric Sahlin som också är tidigare professor i teoretisk filosofi vid samma universitet. Sahlin har skrivit flera böcker. som t ex Kreativitetens filosofi där han tar upp frågor kring kreativitet och kreativa människor. Slutsatsen blev att kreativitet är ett belastat begrepp så minns dessvärre inte vilket mindre belastat ord som användes istället fortsättningsvis. Inspirerande kanske?
Fantastiskt inspirerande dag som dessvärre alltför få politiker och beslutsfattare deltog i. Troligen då en hel dag är för lång tid för åtminstone de fritidspolitiker som förvärvsarbetar. Jag hoppas att de tjänstemän som deltog gör som Simrishamns nye kulturchef Peter Bernhorn tänkte göra när jag pratade med honom innan det började; och informerar politikerna i sina kommuner!

Jag vill också be om ursäkt för att jag har bloggat lite senaste månaderna. Detta eftersom jag dels varit sjuk och dessutom skulle jag behöva köpa en ny dator eftersom min stationära, där jag t ex kan redigera bilder och uppdatera hemsidan, kraschat medan min laptop hänger sig alltför ofta.

Inga kommentarer: