lördag 5 mars 2016

Naivitet, naivism och kränkthet

Nu är jag så trött på hur många som tycks ha missförstått betydelsen av några ord totalt. Som du kanske redan förstått så har jag ett väldigt stort intresse för inte bara svenska, utan språk över huvud taget. Därav underrubriken Språklig lycka.
Östersundska naivisten  Primus Mortimer PetterssonUtas
gick första året på Östersunds konstskola när jag gick i 2:an.
Naivitet är ett totalt missbrukat ord, anser jag. Att någon som bott hela sitt liv på samma ort och enbart umgås med de människor hen gjort under hela sitt liv anklagar någon som mig för just det skulle ha varit skrattretande om det inte vore för att hen på fullt allvar tror sig ha rätt. Att vara naiv betyder ju att lita på något utan att ifrågasätta hur det faktiskt förhåller sig. En naiv person brukar därför ofta förutsättas inte ha några egna erfarenheter om hur verkligheten ser ut bortom den egna horisonten. D v s någon som är godtrogen, blåögd troskyldig och oskuldsfull.
Naivitet handlar mycket om okunskap och innebär en ofullständig och ovetenskaplig betraktelse av tillvaron. Större delen av mitt liv har handlat om nyfikenhet och jag har bott i fyra världsdelar (blir det ju eftersom jag tillbringat mest tid här i Europa), där jag pluggat eller jobbat nära de bofasta, som jag varit enormt besvärlig gentemot i och med alla mina frågor. Det jag inte fått svar på från de boende på platsen har jag själv sökt upp svaret på genom litteratur och slutsatser ur tidigare kunskaper och erfarenheter. Det torde m a o snarare vara den totala motsatsen till naivitet, inte sant?
Primus Mortimer Pettersson Vy över Frösö sjukhus med
Oviksfjällen i fonden
 Bild lånad från www.bukowskis.com
Inom konsten är naivism en konstriktning som framför allt finns i Sverige och handlar om att efterlikna barnen eller naturfolks bildskapande. 1912 upptäckte Matisse-eleverna Nils von Dardel och Einar Jolin (Picassos förebild) amatörmålaren Henri Rousseau, men först 1919, då Världskriget var slut tog naivismen ordentlig fart med namn som Eric HallströmHilding LinnqvistGideon BörjeAxel Nilsson och Bror Hjorth. Primus Mortimer Pettersson räknas också som en autodidakt [outbildad/självlärd] naivist.
I Sverige är naivismen främst en konstriktning som medvetet använder barnkonst, folkkonst eller mentalsjukas konst som källa för bildskapandet, till skillnad från primitivismens förakt för det konstgjorda och längtan till det ursprungliga.
Ur Österlenmagasinet nr 9/2016
Jag väljer också att återkomma till ordet kränkt, eftersom det fanns en fantastisk krönika i senaste Österlenmagasinet, där redaktör Fredrik Ekblad räknar upp flera exempel på när svenskar anmält andra för kränkande behandling. jag lagt in nedan. Jag måste citera det jag tycker att han uttrycker så oerhört väl, eftersom det helt överensstämmer med  vad jag själv tycker: "Men kom igen! Kränkt är något man blir i Nordkorea där man inte har rösträtt och kan hamna i läger för något man har sagt. I vår lilla bubbla har ribban sänkts så lågt att nästan allt framställs som grova övergrepp."
Bild lånad från happyride.se

Inga kommentarer: