onsdag 7 november 2012

Vinn 10 år till om du slutar röka

Läser i DN om att kvinnor som slutar röka i tid förlänger sitt liv med tio år eller mer, enligt en studie av forskare vid Oxford university där 1,3 miljoner kvinnor ingår och som presenteras i tidskriften the Lancet. "Kvinnorna rekryterades till studien mellan 1996 och 2001. De var då mellan 50 och 65 år gamla. Deltagarna följdes sedan i snitt tolv år. Till en början var 20 procent av kvinnorna rökare, 28 procent var före detta rökare och 52 procent hade aldrig rökt. Efter tre år var risken att dö de närmaste nio åren för en kvinna som fortfarande rökte nästan tre gånger högre [min kursivering] jämfört med icke-rökarna" rent statistiskt, alltså.
vacker bild av Greta Garbo, om man bortser från cigaretten.
Kanske hade hon kunnat bli hela 94 år om hon inte rökt...
"Två tredjedelar av alla dödsfall bland rökare i 50-, 60- och 70-årsåldern orsakas av rökning. Studien visar också att kvinnliga rökare förlorar i snitt tio år av sitt liv.
Huvudfyndet, säger forskarna, är att rökning är farligare än vad man hittills trott, samtidigt som fördelarna med att sluta är större [Genomgående mina kursiveringar]
– Om kvinnor röker som män, dör de som män. Men oavsett om de är män eller kvinnor; rökare som slutar innan de blir medelålders vinner i snitt tio år av sitt liv, säger en av författarna, professor [sir] Richard Peto.
i min ungdom feströkte vi långa cigarillerna More, men som
tur var gick de flesta av oss inte vidare till att bli rökare.
"Fint som kattskit i vällingen" som lus-Mia i Madicken sa
Enligt Hans Gilljam, professor i tobaksprevention vid Karolinska institutet, har samma resultat setts för männen. De som fimpar för gott tjänar runt tio år.
– Men de studier som gjorts har mest handlat om männen, eftersom kvinnorna började röka senare.
Den brittiska studien gjordes för att hedra att det var 100 år sedan sir Richard Doll föddes, en av de första som upptäckte att rökning orsakar lungcancer."

Inga kommentarer: