söndag 23 augusti 2020

Blå jubileumsutställning del 2

Just nu har jag en förkärlek för upcyclade cd-skivor 
så min första bild blir på Meassure if Future and
Past  av Ingrid Enarsson från Hörby 


På mysiga Café och Galleri Blå i Gärsnäs kan du varje dag 25 juli - 30 augusti kl 12 - 17 se Jubileumsutställning del 2 där 22 konstnärer visas (och fika gott). 

Café och Galleri Blå jubilerar att de funnits i Gärsnäs i 30 år med inte färre än två utställningar, varav jag skrev om del 1 här.

Visar här några verk för att locka er dit. Ovan en monotypi [grafiskt verk som bara finns i ett enda exemplar och därigenom alltså är unikt] av Christel Hansson Treklang  I.

Så Carl-Johan Blomquist Objekt i blandteknik och därunder Gösta Grähs tekannor i stengods 

Leif Eugen Triptyk och Diptyk i blandteknik och till höger om dem visas Britta Kjellgren Seminarium och Snitt i textil blandteknik
Ida Melin blandteknik Beyond Within I och II

  Anne-Grethe Holt tre cyanotypier;  Sommarmystik I - III

 Paul Grähs Skal och Molusk i glas
Helhetsbild av Saga Bitkover-Norman akrylmåleri Harald, Lilla Emma med Sin Mamma och Hugo. Mikael Kihlman torrnålar Svart Dahlia, Krakow I och Krakow II, Leif Eugens fem verk (se ovan), Britta Kjellgren textila verk (se ovan) och Magda Högh akryler utan titel.
Närmare bild på Bitkover-Norman och Kihlmans verk. 
Nedan akrylmålningarna Himmelsk StrålningVinterdag och Stormens Öga av  Börje Berglund:

På Café & Galleri Blå i Gärsnäs är det öppet dagligen kl. 12-17 så missa inte denna möjlighet!


Inga kommentarer: