onsdag 18 april 2018

Vad en elefant egentligen är en fråga om perspektiv

Jag brukar hävda att allt handlar om vårt perspektiv och det är något som verkligen betonas i Daisaku Ikedas bok Unlocking the Mysteries of Birth & Death: . . .  And Everything in Between, A Buddhist View Life (som på svenska heter Nyckeln till  födelsens och dödens gåtor). Där tas t ex historien om de sex blinda männen och elefanten upp, så den vill jag berätta om här.
[Som konstnär tvingas du lära dig att verkligen
observera det du ska avbilda och att allt förändras
beroende på ditt perspektiv. Glöm inte de 
lärdomarna i resten av livet!]

Jag översätter därför dikten som jag fann här.
"De blinda Männen och Elefanten – En bild av Relativism och Tolerans
De blinda Männen och Elefanten är en känd indisk fabel som berättar historien om sex blinda besökare som rörde olika delar av elefanten under sin livsresa. I tur och ordning skapade varje blind man sin egen version av verkligheten begränsad av hans erfarenheter och perspektiv. Inom filosofi-avdelningar över hela världen har berättelsen kommit att illustrera moralisk relativism and religiös tolerans. Blind Men and the Elephant – ett poem av John Godfrey Saxe och här är poemet:
Bild lånad från www.jainworld.com
Det var sex män från Indostan,
Som böjde sig för att lära
De gav sig iväg att se en Elefant
(Fast de alla var blinda)

För att var och en genom observation
Kunde bli nöjda i sinnet
Den förste närmade sig elefanten
Och råkade falla
Mot elefantens breda orubbliga sida
Började genast böla: "Gud signe mig! men elefanten är som en vägg!"

Den andre kände på hans bete, skrek,
-"Åh! vad har vi här Så väldigt rund och slät och skarp?
För mig står det klart, detta under till elefant
Är väldigt likt ett spjut!"

Den tredje närmade sig djuret
Oxh råkade röra den vridande snabeln med sina händer
Reste sig modigt och sa:
"Jag förstår" -han sa- "Elefanten är väldigt lik en orm!"

Den fjärde nådde med förväntansfull hand
Och kände runt dess knä:
"Vad denna underbara best  liknar en enorm plan yta
 Han sa 'Tydligen är elefanten väldigt lik ett träd!"

Den femte prövade röra vid örat sporde
"Också den blindaste man kan säga vad detta påminner mest om;
Förneka fakta den som kan,
denna magiska elefant är som en stor fläkt!"

Den sjätte tidigare hade börjat greppa efter besten
La märke till dess svängande svans
Som han fått tag i "Jag förstår" -han sa-
"Elephanten är väldigt lik ett rep!"
Och så dessa män från Indostan diskuterade högt och länge
Var och en med sin åsikt allt ökande och starkare
Fast var och en hade delvis rätt hade de alla fel!

... Vi har alla ett begränsat perspektiv av den objektiva sanningen, men det betyder inte att objektiv sanning inte finns. Faktum är att sanningen inte alls är relativ… Den finns där för att upptäcka i dess totalitet. Inom teologi, bara för att vi har begränsad tillgång till sanningen, det betyder inte att varje och alla versioner av Sanningen är lika värdefulla. Faktiskt, om vi kände till hela elefanten där ute borde väl det få oss att öppna vå¨ra ögon mer och söka varje tillfälle att uppleva mer av honom?"
Perspektivbyten betonas även av Douglas Hofstadter i hans föredrag om att tänka som Einstein som du kan se ovan. Hans råd är att betrakta allt från olika perspektiv.

Inga kommentarer: