måndag 24 oktober 2016

Popmusik mot smärtan

Illustrerad vetenskap rapporterade för ungefär 1 1/2 år sedan om att barn och unga som genomgått större operationer kunnat slippa smärtstillande medicin, som ju kan vara farlig för deras hälsa, om de lyssnar på popmusik istället.
Den slutsatsen kommer efter en ny studie från Northwestern University i staten Illinois i USA. "Musiken var individuellt och personligen utvald av de 9 - 14-åriga patienterna, som enligt forskarna föredrog de två popsnörena Rihanna och Taylor Swift.

Enligt den ledande forskaren bakom försöket, Santhanam Suresh, lurar musiken hjärnan så att den inte 'upptar' upplevelsen av smärta på patientens mentala 'hårddisk.
-Idén är att om du inte tänker på smärtan, upplever du inte den heller i lika hög grad som du annars skulle ha gjort. Vi försöker flytta den mentala fokuspunkten, förklarar han.
En av forskarnas överraskande upptäckter var att musiken fungerade oavsett intensiteten i smärtan [genomgående mina kursiveringar] som patienterna inledningsvis gav uttryck för. Försöket som genomfördes med 60 patienter, är enligt forskarna det hittills grundligaste av sitt slag. Tidigare undersökningar har också visat på ett samband mellan musik och smärtlindring vid små ingrepp.
Illustrerad vetenskap
Undersökningar visar att toner ibland är mer effektiva än tabletter. Men vad för slags musik som spelas saknar inte betydelse."
Se där; hoppas att det även funkar med rock och annan musik som jag lyssnar på med! Med tanke på att patienterna själva fick välja musik och det dessutom främst handlar om att flytta den mentala fokuspunkten så bör det vara så,

Inga kommentarer: