lördag 4 oktober 2014

Lukten av död

Beskuren bild lånad från BBC
Läser i DN det intressanta att Luktsinnet kan förebåda döden. Forskare vid University of Chicago lät 3000 personer i åldrarna 57-85 år försöka identifiera fem distinkta lukter, mint, fisk, apelsin, rosor och läder. 
Den vetenskapliga studien visar att de med bra luktsinne lever i snitt längre.
– Vi tror att förlust av luktsinnet är som undulaten i kolgruvan. Det orsakar inte döden direkt men det är ett förebud, säger professor Jayant Pinto vid University of Chicago till BBC.

Greta känner doften av rosor
Fem år efter försöket  hade 39 % med de som där fick det sämsta resultaten (4-5 fel) avlidit medan endast 10 % med de med de bästa resultaten (0-1 fel) var döda. Även när hänsyn tagits till andra faktorer, som ålder, näringsintag, tobaksvanor, fattigdom och andra hälsofrågor, pekade dessa resultat åt samma håll. "Äldre människors individuella förmåga att identifiera lukter är en ledtråd till hur länge de kommer att leva.  --- Forskarna, som nu djupare ska analysera resultaten, tror att förlust av luktsinne är ett tecken på generellt försämrad återuppbyggnad av kroppsceller, men också att det kan bero på högre utsatthet för föroreningar och bakterier under livet. Samtidigt vill forskarna inte sprida panik och pekar på att orsakerna kan vara tillfälliga förkylning eller allergier.
– Människor borde inte vara för oroliga, men om problemen fortsätter bör de prata med sin läkare, säger Pinto i DN.

Inga kommentarer: