torsdag 21 november 2019

Doften av minnena

Som du som tidigare läst denna blog vet är jag oerhört fascinerad av hur olika lukter aktiverar minnen som kan ha varit bortglömda i decennier.
Av den anledningen har jag också försökt inkludera lukter i mina utställningar vid några tillfällen.
9 november var det vernissage på KB-art för Åsa Herrgåds utställning Memories of Scents - Minnen av Dofter som visas där t o m 30 november.
Foto: Liu Lifen
Herrgård jobbar här i bl a brons, marmorkross och gips och gjuter bl a av sådant hon finner i naturen som svampar, lavar, grenar och annat.
Memories of Scents är därför nästan som att bege sig ut på en stiliserad skogspromenad där det mjuka stelnat som efter kung Midas beröring.
Natsukashii - Doftminne - Memory of Scent bjöd konstnärer och forskare in till att just lukta på konsten. Den samlingsutställningen deltog bl a Herrgård i för ganska precis ett år sedan på Wanås Konst

Utställningen innehöll dansföreställningar och workshops och fyllde "Wanås Konst med en mängd olika dofter och försöker väcka gamla minnen och glömda känslor genom våra sinnen, centrerat på lukt." Det skedde under de tio dagar det var höstlov i Sverige o Danmark 2018. 
Utställningen var "en del av ett japanskt forskningsprogram som syftar till att förbättra livskvaliteten för äldre som bor på vårdhem. Utställningen i Sverige kommer att fortsätta utveckla denna forskning och inkludera en publikundersökning tillsammans med forskning som genomförs med lokala vårdhem.
Projektet inleddes i Japan 2016 och resulterade i utställningar i Kyoto och Paris 2017."

Ända sedan 1987 arbetar Herrgård med monumental skulptur, liksom fotobaserade installationer, objekt och bilder. En stor del av hennes konstnärsskap har bestått av att arbeta med platsspecifik skulptur och min tidigare lärare Odd Larsson berättade att hon hade ett förslag till utsmyckning i Jämtland för ett antal år sedan.
Herrgård bor nu i Gerlesborg, Hamburgsund, där jag en gång gick kurs i stenhuggning och där både konstskola och konstnärlig kollekrivverkstad finns. Det är nära havet och naturen i Bohuslän.
Sedan 1995 har Herrgård skapat 25 offentliga gestaltningar runt om i Sverige. 
Hennes stora intresse för Tai Chi har också tagit henne till Kina vid ett flertal tillfällen och det är också därigenom hon känner Anna Mellergård och Liu Lifen på KBart.
Lukt och minne är, som jag behandlat flera gånger, djupt sammankopplade "och kulturellt påverkade. I utställningen Natsukashii - Memory of Scent på Wanås Konst har svenska, brittiska, franska och japanska konstnärer närmade [sic!] sig luktkonst på olika sätt. De har skapat konstverk som bjuder in utforskning av nostalgiska (Natsukashii) svar på lukt, vilket möjliggör minnes av minnen från händelser som ägde rum tidigare."

Herrgård är, precis som jag, intresserad av balans. Liksom "av koncentration och förhållandet mellan livets och naturens olika skeenden i form av tid, rum och energier med dess växlingar och olika motsatsförhållanden." 

Det var verkligen fantastiskt att diskutera allt detta på vernissagen.
Memories of Scents - Minnen av dofter
kan ses
Ons - lörd, 10 - 30 november, kl 13 – 15:30
(Andra tider kan reserveras, ring 070043893)
på KB ART HOUSE, Stora Rådmansgatan 8, 272 31 Simrishamn Gör det!

Inga kommentarer: