lördag 16 mars 2019

Katter mår och beter sig som sina mattar o hussar

Nu är det vetenskapligt visat i en vetenskaplig studieälsklingskissens gudomliga närvaro tycks vara tack vare hennes mattes personlighet.
För 7 år sedan

Det var SvD som publicerade artikeln om en studie från Lincoln University som "tyder på att det kan finnas ett samband mellan ägarens och husdjurets personligheter."
För att citera pressreleasen =^^= "Forslningen undersökte mer än 3000 katter och deras ägare i framför allt Storbritannien. En del av studien bestod i att forskarna ställde frågor om ägarnas  personalitigheter, liksom om katternas beteende, hälsa och livsstil.” Svaren visade på liknande resultat som i tidigare undersökningar om barn och deras föräldrar. Exempelvis att dålig hälsa så ofta gäller såväl barn som föräldrar. Denna nya studie visar på paralleler gällande att neurotiska kattägare tycks visa på uppförandeproblem hos deras katter, som visade mer aggressivitet och rädsla/oro liksom stress-relaterade symtom liksom att de var överviktiga. —- På samma sätt fann forskarna att positiva ägare med hälsosam livsstil hade lydigare katter med högre välmående!
Gissa vilka som misstänkt detta hela tiden
om inte katten och matten

Postdoktorand forskaren Dr Lauren Finka säger: "Många ägare ser djuren som familjemedlemmar som de har ett starka sociala band mer. Därför är det inget under att våra husdjur blir påverkade av hur vi umgås med och behandlar dem och att det påverkas av våra olika personlighetsskillnader.
Majoriteten av ägarna vill ge bästa tänkbara möjligheter för sina katter och dessa resultat sätter spotlighten på hur inflytelserika våra personaligheter kan vara för våra husdjurs välmående."

Helt logiskt, som jag ser det! =^^=

Inga kommentarer: