lördag 30 oktober 2010

Grattis alla allergiker!

Ja, grattis är väl att ta i eftersom jag alltid har tyckt synd om alla er som inte kan njuta av delar av livet pga överkänslighet. Igår läste jag dock att allergi skyddar mot cancer. En omfattande amerikansk undersökning av cancerfall bland allergiker visar ett ­anmärkningsvärt samband: allergi minskar risken för cancer. Forskarna menar att ­allergikerna helt enkelt förpassar de cancerframkallande ämnena ur kroppen genom att t ex nysa.
Intressant och helt logiskt. Mina anhöriga som är överkänsliga mot mögel kan exempelvis omöjligt vara i en miljö med mögelsporer, utan känner av det direkt och måste därifrån snabbt som tusan. Vi andra kan dock vistas där under lång tid och därigenom utveckla cancer eller andra allvarliga sjukdomar eftersom vi inte besväras av det.
nys ut cancern!
Allt negativt för med sig åtminstone nå't positivt!

Inga kommentarer: