måndag 13 januari 2020

Känslan av Naturen Innifrån på MoMuMa

På Moderna museet i Malmö visas Sensing Nature from Within fr o m 28 sep t o m 8 mar 2020. En utställning som verkligen grep tag i mig, som funderar mycket ang växters ev känsloliv sedan långt innan jag hörde om Wood Wide Web och Peter Wollebens bok Trädens Hemliga Liv 2016.
Forest Law av Ursula Biemann & Paulo Taveres
Sensing Nature from Within är ett projekt som dels består dels av en internationell konstutställning med verk av konstnärerna Ursula Biemann & Paulo Tavares, Cecilia Edefalk, Elisabete Finger & Manuela Eichner, Hans Hammarskiöld, Ingela Ihrman, Anne Duk Hee Jordan, Tuija Lindström, Hanna Ljungh, Hilde Skancke Pedersen, The Otolith Group, Shimabuku och Christine Ödlund.Curator: Joa Ljungberg.
Christine Ödlund korsbefruktar konst och naturvetenskap i form av att hon vill lyssna på hur växter kommunicerar. I verket Elektroakustiska Aspekter av Människa och Växt arbetar hon tvärvetenskapligt (på ett sätt även jag gärna skulle göra) när hon t ex satt levande växter i vivarier där de exponeras för högfrekventa klickljud. Ödlund har monterat mikrofoner för att kunna spela in växternas ev svar på klicken. I min film ovan ser du också grafiska partitur av ljuden mot höger vägg. 
Seminarieserien som också ingår som en del av programmet i Sensing Nature from Within har utarbetats i samarbete med Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet. "Det är en forskarskola och en unik och global samverkansplattform kring ämnen relaterade till samhällsutmaningar, hållbarhet och Agenda 2030." Den innehåller ett gediget program med föreläsningar, samtal och performance, som till stor del redan skett under hösten.
Hanna Ljungh utforskar relationen mellan våra mänskliga kroppar och materialen i sten,  ark, jord, land och berg i sina kuriosakabinett.
Forskarskolan Agenda 2030  vid Lunds universitet samarrangerar den kommande utställningen Sensing Nature from Within med Moderna Museet Malmö under hösten 2019 och våren 2020.
Projektet och samarbetet har fokus på människans relation till naturen och kommer att bestå av en internationell konstutställning kombinerad med ett tvärvetenskapligt program av föreläsningar, samtal och performance.
Sensing Nature from Within "Naturen som människan i stor utsträckning fjärmat sig ifrån finns inte längre kvar, i alla fall inte på samma sätt och i samma omfattning som tidigare. Den insikten bottnar nu hos allt fler, vilket inte minst bland konstnärer har resulterat i en tilltagande vilja att ompröva tidigare sanningar och söka efter nya sätt att leva och förstå världen. Med utställnings-projektet Sensing Nature from Within vill museet erbjuda en konstnärlig och filosofisk klangbotten till en existentiellt sökande samtid.
På många platser i världen skrivs idag texter, hålls föredrag och anordnas utställningar som på olika sätt utforskar människans komplexa förhållande till sin livsmiljö. Kritiska blickar riktas mot logiken i den kultur som tillåtit oåterkallelig förstörelse och artutrotning. Samtidigt växer intresset för mer holistiska världsåskådningar och för det fascinerande i tanken att i framtiden kanske kunna ingå helt andra relationer i en mer-än-mänsklig värld."
Se Joa Ljungberg berätta om utställningen här nedan och så följer två reportage med konstnärer i utställningen:

"Moderna museet Malmö vill aktivt vara med och bidra till dessa viktiga reflektioner och presenterar därför under hösten 2019 och våren 2020: Sensing Nature from Within." 
Många punkter i programmet har redan varit men än kan du uppleva utställningen och dessutom 
  • Lyssna till träden och tala med blommorna - Listen to the Trees and Talk with the Flowers27 februari 2020 kl. 15-18, följt av after work i museets café.Tobias Linné - forskare inom kritiska djurstudier samt universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, Anna-Karin Borg-Karlson - professor emerita vid avdelningen för kemi, KTH samt konstnären Christine Ödlund samtalar med hållbarhetsforskaren vid Lunds universitet, Diego Galafassi, om vår kommunikation med och relation till andra levande arter.Samtalet hålls på engelska.Mer information om seminariet på Moderna Museets hemsida.
  • Inre omställning för en hållbar värld - Inner Transformation for a Sustainable World
    6 mars 2020, kl. 15-18, följt av after work i museets café.Christine Wamsler - professor i hållbarhetsstudier vid Lunds universitet, Diego Galafassi - konstnär och hållbarhetsforskare vid Lunds universitet, Helena Granström - författare, poet och civilisationskritiker samtalar med Ludwig Bengtsson Sonesson, projektledare och kommunikatör vid Lunds universitets Hållbarhetsforum, om hur vi kan röra oss mot ett mer hållbart sätt att tänka och leva.Samtalet hålls på engelska.Mer information om seminariet på Moderna Museets hemsida.
Gör det!

Inga kommentarer: