onsdag 3 januari 2018

Positivt vara en nolla!

Att jag är en positiv nolla är faktiskt väldigt bra inser jag när jag läser denna artikel ur Illustrerad vetenskap.
Forskning ledd av master-studenten Tessa Kole vid University Medical Centre Groningen visade 2017 att din blodtyp har stor betydelse för din hälsa. Blodgrupp 0 visade sig nämligen skydda mot cancer, medan alla de andra blodgrupperna löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar liksom för minnesbesvär.
Blodgrupperna upptäckten redan 1901, men är ändå ett mysterium för läkarna, som försökt komma fram till just vad blodgrupperna har för betydelse för oss.

Jag läser att blodgrupp 0 statistiskt sett innebär att en kan "se fram emot ett liv utan cancer, minnesförlust och hjärtsjukdomar." I och för sig så har min far, som också har blodgrupp drabbats av cancer medan jag själv har stora minnesproblem, men de har andra orsaker
Så fördelar sig de fyra huvudtyperna av blodgrupper på över världen. 
Men det förekommer också regionala skillnader och i Latinamerika
har en stor del blodgrupp 0, medan de flesta skandinaver
har blodgrupp A." Bild lånad från Illustrerad vetenskap  
"En annan anmärkningsvärd studie visar att människor med blodgrupp AB har hela 82 procents större risk för att få problem med minnet än andra blodgrupper [genomgående mins kursiveringar.] Forskarnas förklaring är att din blodgrupp bestämmer hur lätt blodet stelnar, och att vissa blodgrupper stelnar lättare så att man får små blodproppar och på så sätt svårare att minnas. 
FAKTA: Blodgrupper indelas efter antigener Systemet som delar in blodgrupperna i fyra huvudblodgrupper kallas "AB0". Det bygger på att vissa röda blodcellers yta är täckt av olika antigener (sockerämnen) som kallas A eller B, medan andra inte har några antigener (0).  
Ett annat blodgruppssystem, Rhesus, delar grovt sagt in blodtyperna i grupper som innehåller antigenen D (Rh-positiv), och de som inte gör det (Rh-negativ). Därför talar man vanligtvis om åtta blodgrupper: A, B, AB och 0 som antingen är Rh-positiv eller Rh-negativ.  Det är viktigt att känna till sin Rhesus-status eftersom blandning av de två blodgrupperna kan medföra allvarliga komplikationer för Rh-negativa." Personligen har jag alltså blodgrupp 0 och är Rh-negativ."

Ovan kan du se och höra Type 0 Negative med 
September Sun

Inga kommentarer: